Choral Evensong in de Grote kerk

04 september 2019

Tijdens Open Monumentendag op 14 september is er weer een Choral Evensong in de Grote kerk te Gorinchem.
Het Gorcum Boys Choir zingt de traditionele gebeden en koorstukken met begeleiding van stadsorganist Arjan Versluis. De lezingen worden verzorgd door dhr. Cees Boot.
De organisatie is in handen van de orgelcommissie van de Grote Kerk en het Gorcum Boys Choir.
Aanvang is 17.00 uur. De toegang is vrij.
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

De evensong komt voort uit de Engelse Reformatie. Nadat de kloosters werden gesloten verplaatste de dagelijkse getijdengebeden zich naar de kathedraal. De anglicaanse aartsbischop Thomas Cranmer voegde de traditionele gebedsmomenten samen tot een ochtend- en een avondgebed. In het avondgebed, de evensong, worden vesper en completen gecombineerd. Vandaar dat zowel de Lofzang van Maria als de lofzang van Simeon gezongen wordt. Vast onderdeel van de evensong zijn de psalmen. Deze worden vierstemming, op een vaste melodie de zogenaamde ‘chanting’, onberijmd gezongen door het koor. Het koor heeft een grote rol in de evensong. Zij houden de lofzang gaande, of er nu mensen aanwezig zijn of niet. De lofprijzing gaat door.

Het Gorcum Boys Choir zet deze traditie graag voort in Gorinchem. Tijdens deze evensong zingt het koor de Lofzang van Maria en Simeon van C.V. Stanford (Magnificat and Nunc Dimittis in C). De psalm is Psalm 23 van Hylton Stewart. Er worden twee hyms gezongen, samen met de aanwezigen: “Abide with me” en “old 100th”. Het koor opent de evensong met de intoïtus “Thou knowest Lord” van Henry Purcell. De anthem (motet) is “Lord let me know mine end” van Maurice Greene, tijdgenoot van J.S. Bach. Organist Arjan versluis zal inleidend en uitleidend improviseren over enkele prachtige hymns.

U wordt van harte uitgenodigd deze choral evensong te bezoeken.

Terug naar nieuws overzicht

«
»