Eindejaar herdenking 2019

20 december 2019

Voor de negentiende keer wordt op Oudejaarsmiddag een bijeenkomst georganiseerd waarin afscheid genomen wordt van hen die het voorbije jaar, sinds december 2018 zijn overleden en afkomstig zijn uit Gorcum of hen daarmee een band hadden.

De bijeenkomst vindt plaats in het centrum In de Toren aan de Krijtstraat in de binnenstad. Betrokkenen zijn welkom vanaf 14.45 uur en krijgen bij de ingang een kaartje om de naam op te schrijven van degene die zij willen gedenken. De korte plechtigheid begint om 15.00 uur. Er wordt een meditatieve tekst uitgesproken, er is muziek en een gedicht. Vervolgens komt men, desgewenst, één voor één naar voren. Het kaartje met de naam wordt afgegeven, men krijgt een gedachteniskaars om – onder het noemen van de naam van de overledene – deze aan te steken en in de daarvoor aanwezige bak te plaatsen. Nadat alle namen zijn genoemd sluit de burgemeester de plechtigheid af door een kaars te plaatsen voor alle niet-genoemde overleden Gorcumers. Vervolgens wordt de lijst met namen opgeborgen in één van de kokers van het beeld de Lichttrechter, om daar bewaard te blijven. Deze viering is hiermee ten einde.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door een commissie van Stichting In de Toren, die dit herdenkings-, bezinnings- en ontmoetingscentrum beheert.

Voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd, in de eerste plaats familie, vrienden en bekenden van de overledenen, maar ook collega’s van het werk of verengingsleven en buren zijn welkom om van hun medeleven te getuigen. Gorcummers die een overleden dierbare willen gedenken, die buiten Gorinchem woonde, zijn ook van harte uitgenodigd

Meer informatie is ook te verkrijgen op www.indetoren.nl

Leen van den Herik, Secretaris Gedachtenisviering
Tel. Na 18.00uur: 0183-640471

Terug naar nieuws overzicht

«
»