Koor Pastorale

Pastorale is het koor van het Open Pastoraat. Het doel van het koor is heel specifiek: een kwalitatieve bijdrage leveren aan de gemeentezang. Dit betekent dat er veel liederen zijn die door gemeente en koor gezamenlijk worden uitgevoerd. Ook vloeit hieruit voort dat Pastorale nieuwe liederen aanleert aan de gemeente zodat het liedrepertoire zich blijft vernieuwen. Daarnaast zingt Pastorale natuurlijk ook eigen repertoire. Voor alle liederen geldt dat ze inhoudelijk en muzikaal moeten passen bij het thema van de betreffende kerkdienst.

Profiel

Het koor bestaat op dit moment uit 21 leden, van wie ongeveer een kwart gevormd wordt door de mannen. Flink repeteren, lekker zingen en gezelligheid kenmerken de repetities. Deze zijn op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.45 uur met tussendoor een dropjespauze. Aan twintig kerkdiensten per jaar verleent Pastorale haar medewerking.

Repertoire

Bij de keuze voor nieuwe liederen wordt gelet op de inhoud, op de kwaliteit van de muziek en met name op de combinatie van beide. De keuze valt vaak op liederen van Huub Oosterhuis. Ook liederen van Herman Verbeek, Henny Vrienten, Marijke de Bruijne en liederen uit andere tradities staan op het repertoire.

Muzikale begeleiding

Vanaf oktober 2022  is Siebren Zwaan de dirigent en begeleidt hij het koor op de piano.

Siebren studeerde orgel, piano en zang respectievelijk aan het Amsterdams Conservatorium, het Utrechts Conservatorium en het Conservatorium van Rotterdam.

Hij gaf orgelconcerten in binnen en buitenland en was als pianist te horen als begeleider van koren en solisten. Meer informatie over Siebren vindt u op zijn website.

Interesse?

Het koor stelt in principe geen eisen aan haar leden, behalve dan dat ze enthousiast zijn en enigszins kunnen zingen. Interesse? Kom dan naar een repetitie en doe als proef een maand of twee mee.