Rituelen

Doop

Ieder kind dat geboren wordt, mag zich geborgen weten in Betrouwbare Nabijheid. Als symbool daarvan kunnen ouders ervoor kiezen om hun kind te laten dopen.

Huwelijk

In de voorbereiding op een huwelijksdienst zoekt de predikant met het bruidspaar naar een vorm en inhoud die past bij de situatie. Dat leidt tot een persoonlijk gekleurde dienst waarin de vaste onderdelen een passend jasje krijgen. Zo heeft een bruidspaar er ooit voor gekozen om bij de inzegening alle aanwezigen te laten staan en elkaar de hand te geven, als symbool dat je niet alleen met elkaar trouwt, maar dat ook de verbondenheid met de mensen om je heen daarin erg belangrijk is. In het Open Pastoraat kiezen bruidsparen er ook regelmatig voor om in de zondagse dienst hun huwelijk in te laten zegenen. Dit kan bijvoorbeeld bij een tweede huwelijk een gewenste vorm zijn.

Afronding van een relatie

Niet alleen het verbinden van een relatie, maar ook het afronden van een relatie vraagt veel zorg en aandacht. Juist dan kan het heel zinvol zijn om de daadwerkelijke afronding te bekrachtigen met een ritueel. Hierin is aandacht voor wat was, maar ook voor wat komen gaat. ‘Ga maar, en Ik zal met je gaan’ is dan juist in deze situaties een groot goed.

Begeleiding rondom het levenseinde

De predikant is er vaak nauw bij betrokken wanneer het levenseinde nadert. Ook hierin kunnen rituelen helpen om de overgang naar het sterven beter en bewuster te maken. Natuurlijk gebeurt dat in zorgvuldig overleg met de naaste betrokkenen. Zo heeft de predikant in meerdere situaties het proces rondom een euthanasie begeleid. Het daadwerkelijke moment van overlijden werd ingeleid door een van tevoren zorgvuldig doorgesproken ritueel. Er ontstond zo meer ruimte voor het werkelijke afscheid nemen.

Uitvaart

Zorgvuldig stemt de predikant in de voorbereiding af hoe de uitvaart vorm en inhoud krijgt. Passend bij de overledene, uiteraard, maar ook passend bij de mensen die afscheid moeten nemen. Eigen inbreng van de naasten wordt daarbij van groot belang geacht, zowel in het voorbereidingsproces als in de uitvaart zelf.