Pionieren

16 februari 2018

De groep Pioniers is met een frisse start aan het jaar 2018 begonnen.
Met nieuwe bezieling hebben we gesproken over wat we verstaan onder pionieren: met elkaar zoeken naar nieuwe wegen van kerk-zijn.

Dat geldt zowel voor de dienst op zondag als voor de zorgzame en dienende kerk die aanwezig is op het snijvlak van kerk en samenleving.
Een paar kernwoorden daarbij zijn: respect, ontmoeten en verbinden, inspiratie en zingeving. Kernwoorden die kernwaarden uitdrukken.

Van daar uit hebben we een aantal concrete plannen bedacht, die we met elkaar gaan uitvoeren. Niet allemaal tegelijk en ook niet alles op korte termijn; sommige plannen strekken zich over een aantal jaren uit.

Een paar ideeën wil ik aan u doorgeven, en wie weet ziet u er iets in.
Samen met de werkgroep Verdieping gaan we een “running diner” organiseren.

Wilt u meedoen? Dat kan, als gastvrij huis of als gast; want allebei zijn ze nodig om het te laten slagen.

In 2017 zijn we van start gegaan met het organiseren van een stiltewandeling. Dat willen we in 2018 voortzetten.

Ook zijn we als groep aan het onderzoeken of we mogelijk kunnen aansluiten bij initiatieven die er zijn vanuit het Vluchtelingenwerk.

“Kunst in de kerk”. Gemeenteleden vertellen over wat hen aanspreekt aan de hand van kunstvormen. Dat kan muziek zijn, een schilderij, een beeldhouwwerk of iets uit de literatuur.

Jongeren: de jongeren hebben aangegeven dat ze meer betrokken willen worden. Dat signaal nemen we heel serieus!

Wilt u meer weten?

Ik ben bereikbaar via mobiel nummer 06 2217 6847
Of via mail
hankschuitmaker@waarmaker.com

Namens de Pioniersgroep
Hank Schuitmaker

Terug naar nieuws overzicht

«
»