Stadsgebed

12 november 2020

Donderdag 19 november wordt er weer een stadsgebed gehouden.
Het is goed om in een kort moment van schrift, gebed en lied Gods aangezicht te zoeken en te bidden voor de stad Gorinchem en haar inwoners.
Samen bidden is écht samenbindend. Het stadsgebed wordt gehouden in de Grote Kerk en begint om 19.30 uur.

Natuurlijk nemen we de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in acht en blijven we gehoor geven aan richtlijnen van de overheid, mochten die voor donderdag wijzigen.
Het stadgebed wordt telkens geleid door één van de voorgangers van de verschillende gemeenten in onze stad en duurt ongeveer een half uur.
Het volgende stadsgebed zal worden gehouden op donderdag 17 december 2020.
Iedereen heel hartelijk welkom.

Terug naar nieuws overzicht

«