Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’

16 april 2019

Rekkelijk en precies toen, nu en straks
Woensdagavond 24 april, aanvang 20.00 uur in de Remonstrantse kerk aan de Kruispoortstraat te Schoonhoven. De toegang is gratis, wel een schaalcollecte bij de uitgang. Duur van de voorstelling: ongeveer 1,5 uur.
Een theatervoorstelling over de ontstaansgeschiedenis van de Remonstranten. Het ‘beroemd/berucht’ geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op zijn eigen leven? In het 17e eeuwse conflict tussen Arminius en Gomarus schuilt nog een actueel thema. Aanhangers van Arminius waren ‘rekkelijk’, die van Gomarus ‘precies’- tegenwoordig zouden we spreken van vrijzinnig en orthodox. Wat betekent ‘rekkelijk’ nu, in een tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de Verlichting ter discussie staan? Een urgente vraag anno 2019.

Terug naar nieuws overzicht

«
»