Gift

Met je gift steun je de kerkelijke en pastorale activiteiten. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol. Dit kan gemakkelijk door overmaking naar ‘Fonds Open Pastoraat’:

  • NL07 SNSB 0813 9214 06

p/a Schans 20 4207 EP Gorinchem
Voor informatie over het bovenstaande kun je je wenden tot Gerard Groot.
T
: 0183-636724
E
: [email protected]

Collectebonnen bestellen?

Vanaf nu kunt u de collectebonnen ook via internet bestellen.
Op deze webpagina leest u hoe u dat kunt doen.

Teruggave belastingdienst

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), zoals het Open Pastoraat, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Als je een donatie doet, kun je dat aftrekken van de belasting, omdat de Protestantse Gemeente Gorinchem, waar het Open Pastoraat onderdeel van is, een ANBI-status heeft. Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer/Fiscaal nummer) is: 823799529. Voor meer informatie: PKNGorinchem