de veertigdagen tijd.

05 februari 2024

40 dagentijd Open Pastoraat Gorinchem. In de 40 dagentijd zal er op iedere zondag aandacht zijn voor een hongerdoek. Het gebruik van een hongerdoek vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen, toen er in de 40 dagentijd een groot doek hing tussen het schip van de kerk en het altaar, zodat de mensen in de kerk […]

Lees meer

Scipio app

19 november 2023

Scipio App In navolging van de andere wijkgemeentes van de PGG, willen we met het OP de Scipio-App gaan gebruiken. Enkele functionaliteiten van de app zijn: Agenda, Nieuwsberichten, Collecten, Communicatie tussen leden binnen groepen. Omdat het telefoonnummer gedeeld kan worden via de app kun je dit ook gebruiken in Whatsapp. Leden van de wijkgemeente Grote […]

Lees meer

Energiezuinige maatregel

18 januari 2023

Wanneer u niet wekelijks onze diensten bijwoont, kunt u voor een verrassing komen te staan. In verband met de energiekosten, is besloten, dat de verwarming niet aangaat. Een dikke jas maakt veel goed.

Lees meer

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma onze nieuwe dominee

17 oktober 2022

Vanaf 6 november 2022 heeft het Open Pastoraat een eigen dominee te weten Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma. De bevestiging en intrededienst zal op 6 november plaatsvinden. In de nieuwsbrief van 17 oktober 2022 heeft zij zich uitgebreid voorgesteld. Ik volsta in dit bericht met het slot van haar relaas, dat uitmondt in een gedicht. Ik ben […]

Lees meer