Nieuwsbrief

Nieuwsbrief afbeeldingWil je op de hoogte blijven van de meest recente activiteiten of van ander nieuws vanuit het Open Pastoraat? Lees dan onze digitale nieuwsbrief.

Het doel van de nieuwsbrief is om in het kort aandacht te vestigen op kerkelijke activiteiten die relevant zijn voor de meeste gemeenteleden. Er wordt alleen informatie geplaatst die kort en bondig is.
Voor uitgebreidere informatie lees je het kerkblad KruispuntUiterste inlevermoment voor het insturen van kopij voor de nieuwsbrief is vrijdag 12.00 uur. Stuur je kopij naar: nieuwsbrief@openpastoraat.nl.

Het is mogelijk de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen:
Klik om de nieuwsbrief te ontvangen