Nieuwsbrief / liturgie toezending. Scipio app.

Wil je op de hoogte blijven van de meest recente activiteiten of van ander nieuws vanuit het Open Pastoraat? Lees dan onze digitale nieuwsbrief.

Het doel van de nieuwsbrief is om in het kort aandacht te vestigen op kerkelijke activiteiten die relevant zijn voor de meeste gemeenteleden. Er wordt alleen informatie geplaatst die kort en bondig is.
Stuur je kopij naar: [email protected].

Voor uitgebreidere informatie lees je het kerkblad Kruispunt. Binnenkort gaan we de Scipio app gebruiken: je kunt je hier opgeven.

Het is mogelijk de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen:
Klik om de nieuwsbrief te ontvangen

Klik om de liturgie te ontvangen