Ontmoeten

De ander ontmoeten

In het Open Pastoraat spreken we liever van ont-moeten. In een ontmoeting met een ander ‘moet’ er niets meer. Je mag jezelf zijn, laten horen wie jij bent en waar jij voor staat. Zo ontstaat er voor de ander ook ruimte om niets te ‘moeten’, maar om zichzelf te laten zien. Een ont-moeting kan het gesprek dan ook tot diepere lagen brengen waarin je je gehoord en gezien kunt weten. Naast het wekelijkse koffiedrinken na afloop van de kerkdienst, naast verschillende gespreksgroepen en kringen zijn er in het Open Pastoraat jaarlijks ook ont-moetavonden rondom een thema.

De Ander ontmoeten

Veel mensen in het Open Pastoraat kennen de ervaring dat je in de ont-moeting met een ander, ook een glimp van de Ander kunt ontwaren. God laat zich kennen door mensen heen. Betrouwbare Nabijheid die in een ander mens ervaren kan worden.

De bijbel ontmoeten

Wanneer gaat een verhaal voor jou spreken? Op het moment dat je ontdekt dat het over jou gaat. Op het moment dat je beseft dat jij jezelf herkent in dat verhaal. Dat is dan ook de benadering die het Open Pastoraat zoekt wanneer zij in de bijbel leest: waar ontmoet jij jezelf? Hoe spreekt een specifiek verhaal voor jou, nu, op dit moment, in je huidige situatie? Het bijbelverhaal kan jouw situatie verdiepen en verhelderen, het kan lagen aanspreken in jouzelf die je niet had vermoed. Een ontmoeting met een bijbelverhaal kan verworden tot een ontmoeting met jezelf, en zelfs tot een ontmoeting met de Bron van Liefde in jezelf.