Groter verband

Het Open Pastoraat is een van de vier wijkgemeenten binnen de Protestantse Gemeente Gorinchem. De Protestantse Gemeente Gorinchem maakt samen met veel andere plaatselijke kerken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Qua geloofsbeleving voelt het Open Pastoraat zich verbonden met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

Protestantse Gemeente Gorinchem

Logo PGGVanuit het besef dat het Open Pastoraat als wijkgemeente onderdeel is van de Protestantse Gemeente Gorinchem, streven wij naar een goede samenwerking met de andere wijkgemeenten in Gorinchem. De PGG is op 1 juli 2013 ontstaan door een fusie tussen de Hervormde Gemeente in Gorinchem, de Gereformeerde Kerk van Gorinchem en de Hervormde Gemeente van Dalem en is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Gemeente Gorinchem is een pluriforme gemeente. Iedere wijkgemeente heeft een eigen perspectief op de christelijke traditie. Juist een brede kerk biedt de mogelijkheid er voor elkaar te zijn, elkaar te helpen en van elkaar te leren. Bezoek de website www.pkngorinchem.nl.

Protestantse Kerk in Nederland

Logo-Protestantse-Kerk-kleurHet Open Pastoraat maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN. De PKN is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland. Meer informatie vind je op www.pkn.nl.

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

Het Open Pastoraat is vanuit het vrijzinnig gedachtengoed verbonden met de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de VVP, een beweging voor eigentijds geloven. Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom. Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de bijbel en de christelijke traditie. Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid. Lees meer op www.vrijzinnig.nl.