zondag 27-10-2019
 • Voorganger: Dhr. A. Klamer (Hilversum)
 • M.m.v. Timo Dalm (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

Arjo Klamer studeerde in 1978 af in de economie aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde in 1981 aan de Duke University in de Verenigde Staten en doceerde van 1981 tot 1994 economie aan verschillende universiteiten in dat land. Tegenwoordig is hij met zijn vrouw woonachtig in Hilversum.
In 1983 publiceerde hij een boek, waarin hij een aantal invloedrijke economen uit de school van de Nieuw-klassieke macro-economie en een aantal van hun tegenstanders uit de neokeynesiaanse school interviewde.
Hij publiceert wetenschappelijke artikelen en boeken en schrijft columns in verschillende dagbladen; deze hebben vooral een economische invalshoek. Ook is hij bestuurslid van verschillende cultureel-sociale instellingen.
Verder is hij voorzitter van de Vereniging Filosofie Oost West dat als doel heeft inzichten van de Oosterse filosofie over te brengen in een westerse context. Samen met Jan Marijnissen behoort hij sinds 2001 tot het bestuur van de commissie ‘Stop de uitverkoop van onze samenleving”.
Klamer staat ook bekend om zijn euroscepsis. Zo was hij een tegenstander van de invoering van de euro met als belangrijkste argument dat de Europese politieke unie niet sterk genoeg is om een monetaire unie waar te maken. Verder staat hij kritisch tegenover globalisering en bepleit het denken over een andere economie. Hij staat voor een economie die gericht is op het realiseren van belangrijke waarden. Het doel zou moeten zijn de ontwikkeling van kwaliteiten in plaats de toename van kwantiteiten.

zondag 03-11-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • Aftreden ambtsdragers
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

We nemen afscheid van ambtsdragers, pastoraal medewerker en lid ziekenhuisteam.

zondag 10-11-2019
 • Voorganger: ds. H. Berkheij (Woerden)
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Margreeth Bikker (fluit)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In de dienst van 10 maart gaat Hans Berkheij uit Woerden voor.

Ik ben Hans Berkheij, geboren in Katwijk, als kerkelijk werker en predikant gewerkt in Pernis, Bennebroek, Oosterbierum en Wijnaldum, Leersum en nu Woerden. Daarnaast ben ik MfN-registermediator en heb daarvoor een klein eigen bedrijf.
Ik ben al zo’n 35 jaar getrouwd, wij hebben vijf kinderen waarvan er nog (net) een thuis woont. Mijn echtgenote is bezig met een promotiestudie over religie in gewone huishoudens in de vroege ijzertijd in de levant. Zelf ben ik op dit moment op allerlei terreinen vooral bezig met het thema ‘Verbinding’. Onze samenleving lijkt tot op zekere hoogte een desintegratieproces mee te maken. Waar er sprake is van samenwerking en dialoog, is dat te vaak met mensen die toch veel gemeenschappelijk hebben, of waar dat niet is worden ‘hete hangijzers’ vermeden. Mijn overtuiging is dat we juist in de Bijbel en zelfs in de kerk (met inderdaad veel wat fout is gegaan) ook kunnen leren hoe dat zou moeten. Verbinding is ook mogelijk als er grote verschillen zijn op belangrijke punten. Niet altijd gemakkelijk, wel van levensbelang.

zondag 17-11-2019
 • Voorganger: ds. A. van der Meiden (Amsterdam)
 • M.m.v. Timo Dalm (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Annemike van der Meiden voor.

Annemike (1959) begon in 1982 bij het Albert Schweitzer Fonds, werkte van 1992 tot 2014 als voorganger en als geestelijk verzorger en studeerde theologie schreef een aantal boeken. Sinds 2014 is zij volledig afgekeurd, maar schrijft en gaat soms voor.
Annemike heeft twee volwassen kinderen en is getrouwd met Marinus den Oudsten. Sinds 2017 woont zij in de Augustanahof in Amsterdam, een vorm van wonen met jong en oud en als motto: omzien naar elkaar en naar de buurt.

zondag 24-11-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Margreeth Bikker (fluit)
 • Eeuwigheidszondag
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

https://plus.google.com/photos/100590722036450621697/albums/6508344884356721473?authkey=CND55IzWv_bxZw&cfem=1In deze dienst gaat voor: ds. Martine Wassenaar.
Het is eeuwigheidszondag: in deze dienst herdenken we degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 20-10-2019
 • Voorganger: mw. G. Siertsema uit Amstelveen
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat mw. Siertsema uit Amstelveen voor.

Bettine Siertsema is docent aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Zij is verbonden aan de Ecclesia Amsterdam en is een regelmatige gastvoorganger in het Open Pastoraat.

zondag 13-10-2019
 • Voorganger: dhr. Harm Knoop (Sint Jans-klooster)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat de heer Harm Knoop uit Sint Jans-klooster voor. Het thema van de dienst is ‘geschikt‘.

Harm was voorheen voorganger bij Vrijzinnigen Nederland, nu geestelijk verzorger in Bilthoven.

zondag 06-10-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

https://plus.google.com/photos/100590722036450621697/albums/6508344884356721473?authkey=CND55IzWv_bxZw&cfem=1In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

zondag 29-09-2019
 • Voorganger: Dhr. G.J. van der Kolm (Dordrecht)
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Anouk Mesch (fluit)
 • Dalemse kerk
 • Merwededijk 5, 4207 AJ Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat de heer G.J. van der Kolm voor.

Gerrit Jan schreef:
We volgen weer het oecumenisch leesrooster de gelijkenis van de Rijke man en de arme Lazarus. Een genadeloze tekst tegen de rijken. Als aanklacht tegen de schaamteloze zelfverrijking van de rijksten van de aarde een tekst die we van harte kunnen onderschrijven. Maar waar en wie zijn wij zelf in de deze tekst?
Gerrit Jan van der Kolm

Omdat de Harmonie deze zondag bezet is, hebben we een dienst in de Dalemse kerk.

zondag 22-09-2019
 • Voorganger: ds. J. Bouma (Kampen)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

THUIS BIJ MEZELF
Het verhaal van Zacheüs

In deze verhalendienst gaat Hans Bouma voor met verhaal en poëzie.
Sybren Zwaan speelt piano

Over Zacheüs, die oppertollenaar die dankzij Jezus zichzelf weer terugvond, kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Thuis bij mezelf vertelt hij bij monde van Hans Bouma in alle openheid zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Sybren Zwaan muzikaal deelneemt.
Het verhaal van Zacheüs wordt ingeleid met de poëtisch-muzikale collage Vaste voet aan grond.

Hans Bouma is dichter, theoloog en publicist. Als gemeentepredikant werkte hij in Heerhugowaard, Hilversum en Noordeloos. Was als uitgever bij Kok-Kampen verantwoordelijk voor vele uitgaven op het gebied van natuurbehoud en dierenrechten. Hij was zeven jaar bestuurslid van de Partij voor de Dieren. Hans Bouma woont in Kampen.

Uitgangspunt in zijn boeken, zowel algemene als spirituele: inclusieve humaniteit. Een humaniteit die rekening houdt met alle levensvormen. Recente uitgaven: Maar ik ben er nog, Woorden van vriendschap, Een mens als jij, Woorden voor jou, Oceaan poëtisch verbeeld (samen met Dos Winkel).
Sinds 2000 presenteert Hans Bouma het poëtisch-muzikaal programma Dichter bij muziek.
’s Zondags gaat hij als gast voor in kerkdiensten, vaak in diensten van verhaal, poëzie en muziek.