zondag 05-04-2020
 • Voorganger: De heer Onno Albada (Dalem)
 • 6e zondag lijdenstijd - Palmzondag
 • 10:00 uur

De opname van deze dienst wordt gedaan de heer Onno Albada uit Dalem voor.

Onno schreef ons:
Henk van Vliet verblijdde me met het lenen van het boek over Russisch realisme, een tentoonstelling in het museum van Assen met als centraal schilderij De Wolgatrekkers, als je goed naar het schilderij kijkt heet dat geen werken meer maar afbeulen, zeker in onze technologische wereld waarin het meeste zware werk door machines wordt gedaan. Maar afbeulen is deze dagen wel het werk van vitale beroepen, mensen in de zorg( denk maar aan patiëntenvervoer of mensen overbrengen van het ene bed naar het andere of denk aan de extra diensten die mensen in de zorg draaien om de vele zieken te verzorgen, zowel in ziekenhuis als thuiszorg als in verpleegtehuizen), chauffeurs en werkers in het transport, de voedselvoorziening. Alle verloven in de zorg zijn ingetrokken( wat denkt u van de arts in het Rotterdamse EMC die verkouden en ziek, toch na een verblijf in Noord-Italië gesommeerd werd op zijn werk te verschijnen).
Werken kortom is elke dagvullende bezigheid waarvoor een mens zich gesteld ziet. De vraag voor ieder van ons is: Is het een zinvolle bezigheid? Zeker in het licht van Prediker. Welk voordeel heeft de werker bij datgene waarvoor hij zich afbeult?
Aan het begin van de preek stel ik vragen over werken, dan kunt u er vast over nadenken. En als u zich wil voorbereiden, zoek dan het schilderij de Wolgatrekkers op internet maar op. Die mensen werken alsof hun leven ervan afhangt.

We gaan de kinderen missen, de kinderen met hun Palmpasenbomen zingend in optocht door de kerk, maar graag tot volgend jaar, dan wordt het weer Palmpasen!

De komende zondagen (in ieder geval tot en met 6 april) nemen we de dienst op. De voorganger zal bij de opname zijn, de koster en een ambtsdrager. De diensten worden uitgezonden via Kerkomroep.

Maak vooral gebruik van de gratis Kerkomroep-app!
De Kerkomroep-app is eenvoudig in gebruik, juist ook voor ouderen. Ook dat zorgt er voor dat mensen thuis makkelijker contact met Kerkomroep kunnen krijgen.

De Kerkomroep-app is gratis te downloaden:
voor Android
voor Apple

donderdag 09-04-2020
 • Voorganger: ds. Martine Wassenaar
 • Witte donderdag
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, 4201 BS Gorinchem
 • 19:30 uur

In de dienst op Witte donderdag gaat ds. Martine Wassenaar voor.

vrijdag 10-04-2020
 • Voorganger: Dhr. C. Schuitmaker (Sleeuwijk)
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Margreeth den Oudsten-Bikker (fluit)
 • Goede Vrijdag
 • Lutherse kerk
 • Langendijk 72, 4201 CJ Gorinchem
 • 19:30 uur

In de dienst op Goede Vrijdag gaat dhr. Cees Schuitmaker (Sleeuwijk) voor.

zaterdag 11-04-2020
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Anouk Mesch (fluit)
 • Stille Zaterdag
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, 4201 BS Gorinchem
 • 21:30 uur

In de dienst op Stille Zaterdag gaat ds. Martine Wassenaar voor.

zondag 12-04-2020
 • Voorganger: ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Anouk Mesch (fluit)
 • Pasen
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, 4201 BS Gorinchem
 • 10:00 uur

In de paasdienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 29-03-2020
 • Voorganger: de heer Gert Mesch (Giessenburg)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)

  De opname van deze dienst wordt gedaan de heer Gert Mesch uit Giessenburg.

  Komende zondag staat ‘lach’ centraal. Van alle woorden die gebruikt worden in het lied van Ramses Shaffy in deze veertigdagentijd is ‘lach’ het meest controversiële. Bij veertigdagentijd wordt eerder gedacht aan inkeer, bewustwording, woestijnervaring. En het kan lijken dat lachen het tegenovergestelde is. Met de crisis van het coronavirus lijkt het thema nog minder passend in deze tijd. Of wordt het de insteek van Prediker: “er is tijd om te huilen en een tijd om te lachten, een tijd om verdriet te hebben en een tijd om te dansen”.
  Hoe waar en wijs deze woorden ook zijn, misschien is een andere manier om over het thema ‘lachen’ na te denken. Kunnen we de kern van de boodschap van Jezus ‘de zaligsprekingen’ niet zien zonder vooroordelen, op een nieuwe manier. En echt tot ons door laten dringen en de ‘dwaasheid’ die daar verwoord wordt serieus nemen. Machthebbers lachen om de onrealistische inhoud, maar diegene die genoemd worden in de zaligsprekingen zullen uiteindelijk lachen omdat zij gezien worden erkend en gekend. De boodschap en het leven van Jezus is zo anders, zo radicaal, het gooit de hele maatschappij ondersteboven. Kunnen wij daar juist op dit moment iets van leren, aan welke kant staan wij als we de zaligsprekingen horen. Profeten leken soms wel eens de narren van hun tijd, die de waarheid soms op spottende humoristische wijze konden ventileren. Durven wij dat bij Jezus ook onder ogen te durven zien.

  Gedurende deze 40-dagen tijd ondersteunen we projecten van Kerk in Actie. Het thema is dit jaar ‘Sta op’.
  Ons streefbedrag is net als vorig jaar € 1.800,00. Misschien een beetje ambitieus nu we niet meer bij elkaar komen. Toch hopen we dat de traditionele vaas met Pasen weer overstroomt.
  De vaas werd deze zondag gevuld tot € 469,60.
  Maak je een wekelijkse bijdrage over, om er voor te zorgen dat we het streefbedrag halen? Je kunt overmaken naar rekening NL 59 RABO 0155 893998 tnv J.W.van Zuijdam, Diak.Prot.Gem.Gorinchem.

  Voor de 2e collecte kun je geld overmaken naar het algemene nummer van de Protestantse gemeente Gorinchem: NL72 RABO 0373 7200 68 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Gorinchem.

  Voor de 3e collecte kun je geld overmaken naar NL07 SNSB 0813 9214 06 t.n.v. Wijkkas OP.

  zondag 22-03-2020
  • Voorganger: De heer Kees Schuitmaker (Sleeuwijk)
  • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)

   Zondag 22 maart, de vierde dienst in de 40-dagentijd, zal de heer Kees Schuitmaker de opname in de Hamonie verzorgen. Je kunt de dienst beluisteren via de website Kerkomroep.nl.
   Het thema van de overdenking is het vierde werkwoord uit het lied van Ramses Shaffy: bid.
   Siebren Zwaan zorgt voor de muzikale omlijsting.

   “Soms zit ik te denken
   wat dat bidden toch zou zijn
   dat deed ik vroeger nooit
   daarom ging het toen zo fijn
   ik steek nog wel ’s een kaarsje aan
   en ik sla nog wel ’s een kruis
   maar ‘t gaat niet zo lekker meer
   als vroeger bij ons thuis.”
   Toon Hermans

   Uit dit kleine gedichtje blijkt dat ook Toon Hermans al worstelde met hoe te bidden. Een aantal gemeenteleden gaven dit ook per mail aan.
   Er wordt wat afgebeden in deze wereld. Het is van alle eeuwen, bij alle volkeren en in alle religies. Zelfs als je nihilist bent en denkt dat er buiten het zichtbare niets is, kun je “bidden”.

   Alleen is het dan niet naar een “hogere macht”, maar een bede of intentie voor een dierbare naaste, die je “alle goeds” wenst. Die dierbare naaste kan iemand zijn, maar ook moeder aarde, die aan het wankelen is gebracht, of je eigen zoektocht naar liefde en licht, iets wat je zo nodig hebt.
   Vanuit de Christelijke traditie is bidden een ingebed ritueel, maar langzamerhand zijn we ons gaan afvragen of je zomaar om alles kunt bidden en aan wie doen we dan ons verzoek?
   Als alleen bidden en danken voor het slapen gaan of bij het begin van de maaltijd een bid/dank moment oplevert, kan dat voor sommigen wellicht genoeg zijn, maar als bidden zo bedoeld is, is het wel erg gericht op eigen welzijn.
   Kunnen we bidden los zien van onze traditionele kijk daarop?
   Kunnen we het in een ander kader zetten en er dan beter mee overweg?
   We lezen samen een aantal Bijbelverhalen, waaruit dat blijkt en kijken wat dat dan voor ons betekent.
   Wellicht leidt dat dan tot een opdracht aan onszelf.

   BID. DOE HET.

   zondag 15-03-2020
   • Voorganger: mw. M. Sonneveld (Zeist)
   • M.m.v. Timo Dalm (piano)
   • De Harmonie
   • Dalemwal 15d, Gorinchem
   • 10:00 uur

   In deze dienst gaat mevrouw Marina Sonneveld voor.

   Het gaat vandaag om het derde werkwoord uit het lied van Ramses Shaffy: huilen. Wat wordt er tot uitdrukking gebracht wanneer een mens huilt? Wat gebeurt er als we diepe emoties ervaren? In het lied wordt een appèl gedaan op onze levenskracht: doe alles ten volle, verschuil je niet, laat je kennen in je kwetsbaarheid en doe het met elkaar. Dat roept twee vragen op: is er wanneer ik huil plaats voor de ander en de Ander ?

   zondag 08-03-2020
   • Voorganger: De heer Onno Albada (Dalem)
   • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano)
   • De Harmonie
   • Dalemwal 15d, Gorinchem
   • 10:00 uur

   In deze dienst gaat de heer Onno Albada voor.

   Medewerking van Pastorale onder leiding van Herman van der Vliet en Siebren Zwaan (piano).

   zondag 01-03-2020
   • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
   • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
   • Dalemse kerk
   • Merwededijk 5, 4207 AJ Gorinchem
   • 10:00 uur

   https://plus.google.com/photos/100590722036450621697/albums/6508344884356721473?authkey=CND55IzWv_bxZw&cfem=1Ds. Martine Wassenaar gaat voor in deze dienst.

   Er is een collecte in natura voor de voedselbank.