zondag 31-01-2021
 • Voorganger: Dhr. G.J. van der Kolm
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D Gorinchem
 • 10.00 uur

In deze dienst gaat dhr. Gerrit Jan van der Kolm uit Dordrecht voor.

 

Gerrit Jan schreef:

‘We lezen Marcus 1 vers 21-28 over het eerste optreden van Jezus in de synagoge en zijn eerste genezingen. Het gaat hierbij om de tegenstelling tussen machte en gezag, We gaan op zoek naar de betekenis van deze woorden in onze eigen turbulente tijd, dichtbij en veraf’.
hartelijke groet,
Gerrit Jan van der Kolm
zondag 07-02-2021
 • Voorganger: Gemeenteleden
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D Gorinchem
 • 10.00 uur

In deze dienst gaan gemeenteleden voor.

zondag 14-02-2021
 • Voorganger: ds. S. ten Heuw (Leiden)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D Gorinchem
 • 10.00 uur

In deze dienst gaat ds. S. ten Heuw uit leiden voor

Suzan ten Heuw (1983) studeerde theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen, waar zij zich specialiseerde in de godsdienstfilosofie binnen de systematische theologie, en filosofie aan de Universiteit Leiden, waar zij zich specialiseerde in de History and Philosophy of the Sciences. Op deze website publiceert zij preken die zij als gastpredikant in den lande houdt.

In het dagelijks leven is Suzan als ambulant predikant werkzaam bij de Protestantse Kerk in Nederland en als buitenpromovenda verbonden aan het Instituut voor Wijsbegeerte binnen de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. In het kader van haar promotieonderzoek volgt zij cursussen Duits bij het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Daarnaast volgt zij als mezzosopraan bij muziekschool Het MuziekCollectief te Leiderdorp lessen Klassieke zang van zangdocente Virpi Räisänen.

woensdag 17-02-2021
 • Voorganger: Dhr. G. Mesch (Giessenburg)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • Aswoensdag
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D Gorinchem
 • 19.30 uur

In de dienst op Aswoensdag gaat dhr. Gert Mesch uit Giessenburg voor.

zondag 21-02-2021
 • Voorganger: Dhr. A. Klamer (Hilversum)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • 1e zondag van de lijdenstijd
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D Gorinchem
 • 10.00 uur

In de dienst op 21 februari gaat dhr. A. Klamer uit Hilversum voor.

Ik probeer een bijdrage te leveren aan het vakgebied culturele economie met de waardebenadering die ik ontwikkel. Nieuw zijn de noties van gedeelde goederen en het model met vier bollen. Natuurlijk hoop ik dat het bijdragen zullen blijken te zijn, maar dat zal de gemeenschap van geleerden bepalen. Ik hoop een grote bijdrage te leveren met de Quality Impact monitor die ik samen met anderen ontwikkel. Ik doe serieuze inspanningen om studenten en professionals op te leiden in de wereld van kunst en cultuur. Ik ben trots op de Master of Cultural Economics and Entrepreneurship die ik heb helpen ontwikkelen en op de reeks workshops over culturele economie en de waarden van cultuur die ik met Creare doe over de hele wereld (bijv. In Amsterdam, India, Oeganda, Japan, Portugal, Venetië, Brazilië en Letland).

En ik wil voor mijn gezin zorgen en er zijn voor vrienden en studenten.

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 24-01-2021
 • Voorganger: ds. H. Bouma (Kampen)
 • M.m.v. Siebren Zwaan
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In de dienst van 24 januari gaat ds. Hans Bouma voor.

Thema: GEBOREN VOOR HET LICHT
(Het verhaal van de blindgeborene)
Hans Bouma, verhaal en poëzie – Siebren Zwaan, piano

Over de blindgeborene, die blinde man uit Johannes 9 die door Jezus uit alle duisternis naar het licht wordt getild, kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst.
Met als titel Geboren voor het licht, vertelt hij, vijfenhalf jaar na zijn genezing, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan Siebren Zwaan muzikaal meewerkt.

Het verhaal van de blindgeborene wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage: Zo valt er te leven.

zondag 17-01-2021
 • Voorganger: ds. J.C. Donner (Den Haag)
 • M.m.v. Siebren Zwaan
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In de dienst op 17 januari gaat ds. Christiaan Donner uit Den Haag voor.

zondag 10-01-2021
 • Voorganger: ds. P.G. Vellekoop (Maarssen)
 • M.m.v. Siebren Zwaan
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor ds. P.G. Vellekoop uit Maarssen.

Het duurt wel lang!

Deze verzuchting hoor ik vooral van mensen in tehuizen en van hen die aan huis zijn gebonden. In Maarssen kennen verschillende verzorgingshuizen een lockdown vanwege een corona-uitbraak. Mensen mogen niet van hun kamer en ze mogen (nagenoeg) geen bezoek meer ontvangen. Ook hoor ik deze verzuchting van mensen die thuis moeten werken en ook nog kinderen thuis les moeten geven. Het wachten duurt iedereen te lang.
Nadat het in de decembermaand ging over verwachten gaat het nu weer over wachten. Hoelang houden we het nog uit? Deze tijd is bepaald niet de tijd van ons leven. Toch gaat het vandaag weer over ‘tijd’, het jaarthema van het Open Pastoraat. Over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes die ook een tijd moesten wachten. Maar wat is tijd? ‘Dit ene mag u niet ontgaan geliefden: één dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar als één dag’. Zondag willen we de tijd nemen om hierover wat na te denken.

ds. Piet Vellekoop, Maarssen.

zondag 03-01-2021
 • Voorganger: Gemeenteleden
 • M.m.v. Siebren Zwaan
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

zondag 27-12-2020
 • Voorganger: Dhr. H. Rosing (Schiedam)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In de laatste dienst van 2020 gaat dhr. Hjalmar Rosing uit Schiedam voor.