zondag 04-10-2020
 • Voorganger: Dhr. Gert Mesch (Giessenburg)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In de dienst op 4 oktober gaat de heer Gert Mesch uit Giessenburg voor.

Gert schreef ons:
Als eerste vind ik het weer fijn om ‘in te mogen vallen’ als voorganger in de dienst. Het was op 29 maart de laatste keer dat ik voorging, aan het begin van de lockdown en de eerste keer dat er maar drie mensen aanwezig waren in de Harmonie. Intussen mogen er wel weer meer mensen aanwezig zijn, maar blijft het corona virus ons in een redelijke greep houden.

Voor de dienst van 4 oktober ben ik uitgegaan van het oecumenisch leesrooster. En daar staat de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters centraal. Een lastig verhaal van Jezus, door de geschiedenis vaak misbruikt voor allerlei doeleinden. Zeker door het christendom die, mede vanwege deze gelijkenis, dacht dat ze de plaats van het Jodendom in konden nemen, met alle gevolgen van dien. Het is duidelijk na Auschwitz dat deze zienswijze niet meer mogelijk is. Maar wat zegt deze gelijkenis ons nog? Kunnen wij er iets mee? Kunnen wij er ook iets mee dat Jezus altijd verhalenderwijs rondtrek en leerde? Kunnen we daar ook vandaag iets van leren, zeker ook als Open Pastoraat in moeilijke tijden? Wat zegt het over leiderschap en dienstbaarheid? Genoeg om over na te denken!
Het thema zal zijn: ‘Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.’

zondag 11-10-2020
 • Voorganger: Ds. P.G. Vellekoop (Maarssen)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor ds. P.G. Vellekoop uit Maarssen

zondag 18-10-2020
 • Voorganger: Ds. P.G. Vellekoop (Maarssen)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor ds. P.G. Vellekoop uit Maarssen.

zondag 25-10-2020
 • Voorganger: Mw. G. Siertsema (Amstelveen)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor mw. G. Siertsema uit Amstelveen.

Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan de VU. Na haar afstuderen in 1983 werkte zij onder andere voor de gemeenteraad van Amsterdam en op de bestuursafdeling van de VU. In 1990 werd ze studiesecretaris voor Leerhuis en Viering bij het Bezinningscentrum van de VU, later het Blaise Pascal Instituut geheten. Ze organiseerde maandelijkse leerhuizen waarin nieuwe theologische inzichten aan de orde kwamen en waarbij aan het thema ook op experimenteel-liturgische wijze vorm werd gegeven.

Vanaf 2000 deed zij daarnaast onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de concentratiekampen. Wat voor gods- en mensbeeld hielden de schrijvers erop na, en hoe werd die visie beïnvloed door hun kampervaring? In 2007 promoveerde zij bij prof.dr. J.D.F. van Halsema en prof.dr. A. van Harskamp op de studie Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen, uitgegeven door Skandalon te Vught.

Bettine Siertsema is lid van de redactie van Interpretatie, een tijdschrift voor bijbelse theologie, en maakte deel uit van de werkgroep Nieuwe Nederlandse liederen, die advies uitbracht aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied over de samenstelling van het nieuwe liedboek van de PKN. Zij geeft regelmatig lezingen over haar promotieonderzoek, Holocaustliteratuur in bredere zin en Nederlandse poëzie.

Bettine Siertsema gaat sinds 1985 twee- tot driemaal per jaar voor in de Ekklesia Amsterdam. Zij is getrouwd en heeft drie volwassen zonen.
Bettine Siertsema is docent aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Zij is verbonden aan de Ecclesia Amsterdam en is een regelmatige gastvoorganger in het Open Pastoraat.

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 27-09-2020
 • Voorganger: ds. J. Nijboer (Breda)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00

In deze dienst gaat voor ds. Janneke Nijboer uit Breda.

Thema van de dienst is: Die ver is, is nabij, over de paradoxale werkelijkheid van God. God is van de eeuwen der eeuwen, maar ook van het nu. God is verweg en ook heel dichtbij. Juist in deze tijd waarin wij afstand houden van elkaar verkennen wij in deze viering hoe God op afstand is en blijft en ook heel dichtbij is.

De lezing in deze viering uit Jozua klonk ook toen ik 25 jaar geleden in het ambt van predikant werd bevestigd. Ik werkte op verschillende gemeentes in het land en startte een aantal pionierplekken. Op dit moment werk ik als Missionair Specialist voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

zondag 20-09-2020
 • Voorganger: ds. M. Hofman (Voorburg)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d in Gorinchem
 • 10:00

In deze dienst gaat ds. Menno Hofman uit Voorburg voor.

In de dienst worden gedoopt: Merijn Teunis Bolkenbaas en Pascal van der Wiel.

De Harmonie biedt ruimte aan 30 gemeenteleden per dienst.
Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht: welkomindeop-dienst@pggmail.nl

Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore gebracht worden.

zondag 13-09-2020
 • Voorganger: Dhr. A. Meiresonne (Den Haag)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat de heer André Meiresonne voor.

Het thema van deze dienst is ‘Levenslust’.
We lezen deze zondagochtend, behalve uit de Bijbel, vooral uit een ander boek. Een prijswinnend boek: Uit het leven van een hond, van Sander Kollaard. Het is een boek vol levenslust – over zin in het leven, over zin om te leven. Een boek met een onverwacht spirituele lading. Een dienst over levenslust – dat kunnen we misschien wel gebruiken deze dagen?  

Andre Meiresonne is vrijzinnig voorganger en geestelijk verzorger. Ooit ben ik opgeleid als bestuursjurist. Werkte in de communicatie en marketing. Daarna als trainer en coach. Behaalde de pre-master Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek en daarna de master Spiritual Care aan de Vrije Universiteit. Ik wilde mezelf en anderen beter leren kennen. Dat begint met luisteren. En jezelf durven laten zien. Sleutels bij het begeleiden van mensen met levensvragen. Ik spreek vaak mensen die zichzelf niet kerkelijk noemen, maar wel religieuze belangstelling of spirituele ervaringen hebben.   

De Harmonie biedt ruimte aan 30 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht.
Meld je aan bij: meevieren.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore gebracht worden.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

zondag 06-09-2020
 • Voorganger: Ds. Annemike van der Meiden (Amsterdam)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In de dienst op 6 september gaat ds. Annemike van der Meiden uit Amsterdam voor.

De Harmonie biedt ruimte aan 30 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht.
Meld je aan bij: meevieren
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore gebracht worden.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

zondag 30-08-2020
 • Voorganger: Ds. Christiaan Donner
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem

In deze dienst gaat ds. Christiaan Donner uit Den Haag voor.

De Harmonie biedt ruimte aan 30 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht.
Meld je aan bij: welkomindeop-dienst@pggmail.nl
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore gebracht worden.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.