zondag 16-06-2019
 • Voorganger: drs. Jan Douwes (Leiden)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat drs. Jan Douwes (Leiden) voor.

Jan schreef:
Ik ben in 2006 afgestudeerd aan het Conservatorium van Rotterdam, en in 2007 aan de Universiteit Leiden. In Rotterdam studeerde ik vanaf 2001 klassieke zang, in Leiden vanaf 1997 theologie.

Aangezien mijn professionele carrière in de muziek al begonnen was, heb ik na mijn afstuderen in de theologie gekozen om de muziek de voorrang te geven. Sinds 2014 ben ik echter ook weer in de theologie actief, ik ga zo’n 5 tot 10 keer per jaar voor in kerkdiensten bij voornamelijk de Remonstranten en de NPB. Daarbij wordt mijn liturgische invulling van diensten, gevoed vanuit mijn professionele muzikale achtergrond, altijd gewaardeerd.

Ik woon in Leiden, vanwaar ik nationaal en internationaal actief ben als zanger, solistisch en in professionele koren als Cappella Amsterdam, het Nederlands KamerKoor en Collegium Vocale Gent.

zondag 23-06-2019
 • Voorganger: Dhr. G.J. van der Kolm (Dordrecht)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat dhr. Gerrit-Jan van der Kolm voor.

Gerrit Jan van der Kolm was vanaf 2005 tot zijn pensionering in 2014 specialist levensbeschouwelijke zorg bij GGZ Yulius.
Tot die tijd was hij ruim 20 jaar verbonden aan het sociale en interreligieuze ontmoetingscentrum De Buitenwacht in Dordrecht.
In 2001 is hij gepromoveerd in de theologie op een proefschrift over de wisselwerking tussen ‘kerk en wereld’ in onze tijd.

zondag 30-06-2019
 • Voorganger: ds. M. Hofman (Voorburg)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Menno Hofman uit Voorburg voor.

Menno schreef ons:
doordeweeks doe ik, Menno Hofman, onderzoek naar pluripotente stamcellen. Cellen die kunnen uitgroeien tot allerlei soorten cellen. Op zondagen ga ik zelf alle kanten op om als ‘vliegende voorganger’ voor te gaan in allerlei soorten gemeenten.

zondag 07-07-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

zondag 14-07-2019
 • Voorganger: dhr. Harm Knoop
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat dhr. Harm Knoop (St. Jansklooster) voor.

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 09-06-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Anouk Mesch (fluit)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze Pinksterdienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

zondag 02-06-2019
 • Voorganger: Ds. P. Vellekoop (Maarssen)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Piet Vellekoop uit Maarssen voor.

Piet schreef ons:
Harmonie
Een jaar geleden mocht ik voor het eerst voorgaan. Daar bewaar ik goede herinneringen aan en ik verheug me dan ook op het weerzien met uw gemeenschap.

Deze zondag valt tussen Hemelvaart en Pinksteren. In de klassieke liturgie heet deze zondag Weeskind. Christus is niet meer onder ons, maar zijn Geest is nog niet uitgestort. Wij zijn nu als het ware wezen. Daarover gaan de lezingen.

Uw jaarthema is Harmonie. Tegelijk weten wij allen dat we leven in een wereld vol disharmonie. Maar als wij ons concentreren op de harmonie kan dat wellicht de disharmonie doen verbleken. Overwin het kwade door het goede. Juist ook met het oog op de Ramadan, welke momenteel gaande.

zondag 26-05-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Jaap Bron (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

 

In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

zondag 19-05-2019
 • Voorganger: Dhr. J. Berkvens (Amsterdam)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat dhr. J. Berkvens uit Amsterdam voor.

Over Jan Berkvens:
ik ben Jan Berkvens en ben in opleiding tot remonstrants predikant. Daarmee treed ik in de voetsporen van mijn moeder, dominee Christiane Berkvens-Stevelinck. Dat doe ik graag, want haar openheid naar en acceptatie van mensen is ook hoe ik in het leven en werk als predikant wil staan. Vrijheid en verdraagzaamheid zijn daarbij sleutelbegrippen. Je kunt bij mij zijn wie je bent en bespreken wat je wilt.

Naast mijn opleiding tot predikant ben ik werkzaam als onderwijskundige. Ik ondersteun scholen en overheden bij het ontwikkelen en in de praktijk brengen van hun leerplan: Wat wil je dat kinderen leren? En: Hoe doe je dat?

De kraam van de wereldwinkel is aanwezig: neem extra geld mee!

zondag 12-05-2019
 • Voorganger: ds. W. Jansen (Veere)
 • M.m.v. Timo Dalm (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

 In deze dienst gaat ds. W. Jansen uit Veere voor.

Thema: Hoe vind je de weg in je hoofd?
Inleiding op het thema

Alles wat we meemaken speelt zich uiteindelijk af in ons hoofd. Schopenhauer zei het in navolging van Kant: alles doet zich voor als een verschijnsel in onze hersenen. Wat speelt zich daar allemaal af? Aan donkerheid soms. Aan licht. Hoe vinden we de weg in ons hoofd naar dat licht?

Vandaag gaan we de weg naar binnen. Daar ontmoeten we onszelf. Maar vreemd genoeg ook een ander, een bron, dat licht – misschien zelfs een ‘Gij’…

Ds. Wim Jansen uit Veere is emeritus predikant van Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige Koorkerkgemeenschap in Middelburg. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, meest recent Bron in je brein – bidden tot de God in wie je niet gelooft. Eind mei verschijnt O hemel, zei de krokodil – 52 dierenverhalen voor jong en oud om zoiets als God ter sprake te brengen. In de dienst van 12 mei gebruikt hij een verhaal daaruit.  

Zie ook zijn website www.wimjansen.nu