zondag 23-02-2020
 • Voorganger: Mw. M.L. van Praag (Den Haag)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

Rabbijn Marianne van Praag gaat voor.

Marianne van Praag, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag is een van de eerste groep in Nederland opgeleide liberale rabbijnen, en dus een van de eerste vrouwelijke rabbijnen in Nederland.

Ze geeft veel lezingen door het hele land en komt nu al enkele jaren regelmatig en met veel plezier bij het Open Pastoraat. Hoe mooi om met elkaar te zijn en met elkaar diensten te vieren.
Ze vindt het erg leuk om mensen de joodse manier van tekstuitleg te tonen en hoe men de teksten uit het Oude Testament op veel manieren kan interpreteren.

woensdag 26-02-2020
 • Voorganger: mw. M. Sonneveld (Zeist)
 • Aswoensdag
 • Dalem
 • Merwededijk 5, 4207 AJ Gorinchem
 • 19:30 uur

In de dienst op aswoensdag gaat mw. Marina Sonneveld uit Zeist voor.

Marina is kerkelijk werker bij onze wijkgemeente.

zondag 01-03-2020
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • 1e zondag lijdenstijd
 • Dalemse kerk
 • Merwededijk 5, 4207 AJ Gorinchem
 • 10:00 uur

https://plus.google.com/photos/100590722036450621697/albums/6508344884356721473?authkey=CND55IzWv_bxZw&cfem=1Ds. Martine Wassenaar gaat voor in deze dienst.

Er is een collecte in natura voor de voedselbank.

zondag 01-03-2020
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • 1e zondag lijdenstijd
 • Dalemse kerk
 • Merwededijk 5, 4207 AJ Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

We hebben dienst in de Dalemse kerk, omdat de Harmonie bezet is.
Er is inzameling in natura voor de Voedselbank.

zondag 08-03-2020
 • Voorganger: De heer Onno Albada (Dalem)
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano)
 • 2e zondag lijdenstijd
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat de heer Onno Albada voor.

Medewerking van Pastorale onder leiding van Herman van der Vliet en Siebren Zwaan (piano).

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 16-02-2020
 • Voorganger: Dhr. A. Klamer (Hilversum)
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Margreeth den Oudsten-Bikker (fluit)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

Professor Arjo Klamer gaat voor in deze dienst.

Arjo Klamer studeerde in 1978 af in de economie aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde in 1981 aan de Duke University in de Verenigde Staten en doceerde van 1981 tot 1994 economie aan verschillende universiteiten in dat land. Tegenwoordig is hij met zijn vrouw woonachtig in Hilversum.

In 1983 publiceerde hij een boek, waarin hij een aantal invloedrijke economen uit de school van de Nieuw-klassieke macro-economie en een aantal van hun tegenstanders uit de neokeynesiaanse school interviewde.
Hij publiceert wetenschappelijke artikelen en boeken en schrijft columns in verschillende dagbladen; deze hebben vooral een economische invalshoek. Ook is hij bestuurslid van verschillende cultureel-sociale instellingen.
Verder is hij voorzitter van de Vereniging Filosofie Oost West dat als doel heeft inzichten van de Oosterse filosofie over te brengen in een westerse context. Samen met Jan Marijnissen behoort hij sinds 2001 tot het bestuur van de commissie ‘Stop de uitverkoop van onze samenleving”.
Klamer staat ook bekend om zijn euroscepsis. Zo was hij een tegenstander van de invoering van de euro met als belangrijkste argument dat de Europese politieke unie niet sterk genoeg is om een monetaire unie waar te maken. Verder staat hij kritisch tegenover globalisering en bepleit het denken over een andere economie. Hij staat voor een economie die gericht is op het realiseren van belangrijke waarden. Het doel zou moeten zijn de ontwikkeling van kwaliteiten in plaats de toename van kwantiteiten.

zondag 09-02-2020
 • Voorganger: Dhr. A. Meiresonne (Den Haag)
 • M.m.v. Timo Dalm (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor ds. A. Meiresonne.

Coach en spreker André Meiresonne noemt zichzelf ‘Dominee voor de Ongelovigen’. Hij is opgeleid als bestuursjurist en geestelijk verzorger en heeft een achtergrond in marketing en communicatie. Hij spreekt en schrijft hij over levensvragen en zin in je leven. Meer weten: www.andremeiresonne.nl

zondag 02-02-2020
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

Viering van het avondmaal.

zondag 26-01-2020
 • Voorganger: Dhr. R. van Waarde (Woerden)
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Anne van der Burgh (fluit)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

ds. R. van Waarde uit Woerden gaat voor in deze dienst.

Het thema van de dienst is: met andere ogen zien.
Als we met mensen omgaan, hebben we al allerlei beelden en verwachtingen. We zien en beoordelen anderen automatisch, vaak vanuit ideeën die in de samenleving heersen. Zo werken onze ogen en onze gedachten nu eenmaal. Wat is er voor nodig om open te staan voor elkaar en anders te gaan zien?

Ik ben studentenpredikant in Leiden, heb gewerkt in het kerk- en buurtwerk in Rotterdam-Zuid. Daar heeft de omgang met mensen in kwetsbare omstandigheden indruk op me gemaakt, en daarom heb ik een promotieonderzoek naar de spiritualiteit van wederkerige ontmoetingen gedaan.

Pastorale verleent medewerking aan de dienst.
Er is kindernevendienst en een bijeenkomst van de Tieners van het Open Pastoraat (TOP).

zondag 19-01-2020
 • Voorganger: ds. M. Hofman (Voorburg)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (orgel)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Menno Hofman uit Voorburg voor.

Op zoek naar harmonie: De harmonie is vaak ver te zoeken. Conflicten liggen op de loer. Al in de vroege kerk speelde dat en dat kunnen lezen in de brieven van Paulus. Romeinen 14)1-10 is een prachtig verhaal van een poging van Paulus om naar harmonie toe te werken. Hilarisch ook, omdat het Paulus niet lukt om zich aan zijn eigen advies te houden. En daarmee ook heel herkenbaar, want probeer maar eens niet te oordelen, dat valt niet mee!

Als ‘vliegende voorganger’ ga ik voor in allerlei gemeenten, zondag 19 januari weer in jullie gemeente. En hoewel het over harmonie gaat, voelt u zich vrij om het met mij oneens te zijn.

Menno Hofman