zondag 01-11-2020
 • Voorganger: ds. M. Hofman (Voorburg)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (Piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor ds. Menno Hofman uit Voorburg.

 

De Harmonie biedt ruimte aan 20 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht.
Meld je aan bij: Welkom in de dienst.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore worden gebracht.
Het gebruik van een mondkapje wordt geadviseerd.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

 

zondag 08-11-2020
 • Voorganger: dhr. A. Meiresonne (Den Haag)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10.00 uur

In deze dienst gaat voor de heer A. Meiresonnen uit Den Haag

De Harmonie biedt ruimte aan 20 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht. Meld je aan bij: Welkom in de dienst.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore worden gebracht.
Het gebruik van een mondkapje in de Harmonie wordt geadviseerd.
De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

 

Andre Meiresonne is vrijzinnig voorganger en geestelijk verzorger. Ooit ben ik opgeleid als bestuursjurist. Werkte in de communicatie en marketing. Daarna als trainer en coach. Behaalde de pre-master Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek en daarna de master Spiritual Care aan de Vrije Universiteit. Ik wilde mezelf en anderen beter leren kennen. Dat begint met luisteren. En jezelf durven laten zien. Sleutels bij het begeleiden van mensen met levensvragen. Ik spreek vaak mensen die zichzelf niet kerkelijk noemen, maar wel religieuze belangstelling of spirituele ervaringen hebben.

zondag 15-11-2020
 • Voorganger: ds. M. Junte (Gouda)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10.00 uur

In de dienst op 15 november gaat ds. M. Junte uit Gouda voor.

De Harmonie biedt ruimte aan 20 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht. Meld je aan bij: Welkom in de dienst.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore worden gebracht.
Het gebruik van een mondkapje in de Harmonie wordt geadviseerd.
De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

Martijn Junte (1972) is remonstrants predikant. Hij promoveerde onlangs op een studie over de remonstrantse traditie De moeite waard om door te geven. Op de achterflap van dat boek noemt hij zich een postchristelijk theoloog met gevoel voor traditie. Hij werkt momenteel als docent Godsdienst op het Lyceum Vreewijk in Rotterdam Zuid.

zondag 22-11-2020
 • Voorganger: ds. H. Bouma (Kampen)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano) en Pastorale o.l.v Herman van der Vliet
 • Eeuwigheidszondag
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor ds. Hans Bouma uit Kampen.

De Harmonie biedt ruimte aan 20 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht. Meld je aan bij: Welkom in de dienst.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore worden gebracht.
Het gebruik van een mondkapje in de Harmonie wordt geadviseerd.
De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

Hans Bouma is dichter, theoloog en publicist. Als gemeentepredikant werkte hij in Heerhugowaard, Hilversum en Noordeloos. Was als uitgever bij Kok-Kampen verantwoordelijk voor vele uitgaven op het gebied van natuurbehoud en dierenrechten. Hij was zeven jaar bestuurslid van de Partij voor de Dieren. Hans Bouma woont in Kampen.

Uitgangspunt in zijn boeken, zowel algemene als spirituele: inclusieve humaniteit. Een humaniteit die rekening houdt met alle levensvormen. Recente uitgaven: Maar ik ben er nog, Woorden van vriendschap, Een mens als jij, Woorden voor jou, Oceaan poëtisch verbeeld (samen met Dos Winkel).
Sinds 2000 presenteert Hans Bouma het poëtisch-muzikaal programma Dichter bij muziek.
’s Zondags gaat hij als gast voor in kerkdiensten, vaak in diensten van verhaal, poëzie en muziek.

zondag 22-11-2020
 • Voorganger: mw. M. Sonneveld (Zeist)
 • M.m.v. Timo Dalm (piano)
 • 1e advent
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In de eerste adventsdienst gaat Marina Sonneveld uit Zeist voor.

De Harmonie biedt ruimte aan 20 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht. Meld je aan bij: Welkom in de dienst.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore worden gebracht.
Het gebruik van een mondkapje in de Harmonie wordt geadviseerd.
De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 25-10-2020
 • Voorganger: Mw. G. Siertsema (Amstelveen)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor mw. G. Siertsema uit Amstelveen.

De Harmonie biedt ruimte aan 20 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht.
Meld je aan bij: Welkom in de dienst.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore worden gebracht.
Het gebruik van een mondkapje in de Harmonie wordt geadviseerd.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

Bettine schreef ons:
Menigeen heeft het gevoel historische tijden te beleven, met alle bijbehorende spanning. De Amerikaanse presidentsverkiezingen en wat daarop zal volgen, natuurlijk de Corona-crisis, waarvan we niet weten hoe lang die nog zal duren en hoe vaak die zich met andere virussen nog zal herhalen, de klimaatcrisis, waarvan de ernst maar mondjesmaat tot ons lijkt door te dringen, maar waarvan de gevolgen minstens zo ingrijpend zijn als van die andere twee ontwikkelingen. Nee, het is niet per se leuk om in ‘historische tijden’ te leven.
Op zoek naar houvast zoeken we naar voorbeelden of parallellen in de geschiedenis om daarvan te leren: hoe het politiek mis ging in de jaren dertig in Duitsland, de pestepidemie in de Middeleeuwen… Maar kunnen wij ooit wel iets leren van de geschiedenis? Psalm 78 denkt van wel, maar zijn historische overzicht is net een beetje anders dan in een traditioneel geschiedenisboek.

Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan de VU. Na haar afstuderen in 1983 werkte zij onder andere voor de gemeenteraad van Amsterdam en op de bestuursafdeling van de VU. In 1990 werd ze studiesecretaris voor Leerhuis en Viering bij het Bezinningscentrum van de VU, later het Blaise Pascal Instituut geheten. Ze organiseerde maandelijkse leerhuizen waarin nieuwe theologische inzichten aan de orde kwamen en waarbij aan het thema ook op experimenteel-liturgische wijze vorm werd gegeven.

Vanaf 2000 deed zij daarnaast onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de concentratiekampen. Wat voor gods- en mensbeeld hielden de schrijvers erop na, en hoe werd die visie beïnvloed door hun kampervaring? In 2007 promoveerde zij bij prof.dr. J.D.F. van Halsema en prof.dr. A. van Harskamp op de studie Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen, uitgegeven door Skandalon te Vught.

Bettine Siertsema is lid van de redactie van Interpretatie, een tijdschrift voor bijbelse theologie, en maakte deel uit van de werkgroep Nieuwe Nederlandse liederen, die advies uitbracht aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied over de samenstelling van het nieuwe liedboek van de PKN. Zij geeft regelmatig lezingen over haar promotieonderzoek, Holocaustliteratuur in bredere zin en Nederlandse poëzie.

Bettine Siertsema gaat sinds 1985 twee- tot driemaal per jaar voor in de Ekklesia Amsterdam. Zij is getrouwd en heeft drie volwassen zonen.
Bettine Siertsema is docent aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Zij is verbonden aan de Ecclesia Amsterdam en is een regelmatige gastvoorganger in het Open Pastoraat.

zondag 18-10-2020
 • Voorganger: Ds. P.G. Vellekoop (Maarssen)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor ds. P.G. Vellekoop uit Maarssen.

De Harmonie biedt ruimte aan 20 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht.
Meld je aan bij: Welkom in de dienst.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore worden gebracht.
Het gebruik van een mondkapje in de Harmonie wordt geadviseerd.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep en via de live-stream.

Piet schreef ons:
Tijd voor de maal-tijd
Ook deze zondag besteden we aandacht aan het jaarthema van het Open Pastoraat: Tijd. We vieren we met elkaar in aangepaste vorm de Maaltijd. Over het Avondmaal of de Eucharistie is veel te doen geweest in de traditie van de kerk. En nog steeds is het voor nogal wat mensen een beladen onderwerp. De een vindt al de aandacht voor de Maaltijd overdreven, een ander vindt dat de viering van de Tafelgemeenschap te weinig in de belangstelling staat. Voor de een is het een feestelijke aangelegenheid, maar voor anderen is het een beladen samenzijn. De opvoeding klinkt bij mensen in heel verschillende kerken nog steeds door wanneer het over de beleving en viering van de Maaltijd gaat.
Daarom nemen we vandaag niet alleen de tijd om de Maaltijd te vieren, maar evenzeer de tijd om de Maaltijd een moment te overdenken en doordenken. Vandaag nemen we de tijd voor de maal-tijd.
ds. Piet Vellekoop

zondag 11-10-2020
 • Voorganger: Ds. P.G. Vellekoop (Maarssen)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor ds. P.G. Vellekoop uit Maarssen

De Harmonie biedt ruimte aan 30 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht.
Meld je aan bij: Welkom in de dienst.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore worden gebracht.
Het gebruik van een mondkapje in de Harmonie wordt geadviseerd.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

TUSSENTIJD
Het thema van het Open Pastoraat voor dit kerkelijk seizoen is “TIJD”. Velen hebben momenteel het gevoel in een TUSSENTIJD te leven. Een periode vóór de pandemie van de Covid-19 èn het uitzien naar de tijd dat die voorgoed achter ons zal liggen. Maar er zijn meer periodes in ons leven die een soort tussentijd zijn. In Zeeland spreekt met van voor en na het water (de ramp van 1953), in de rest van Nederland: voor en na de Tweede Wereldoorlog. In de Verenigde Staten van voor en na 9/11 (de vernietiging van de Twin Towers) en sommigen spreken al van voor en na president Trump. In Europa voor en na de val van de Muur van Berlijn. Het is niet anders in ons persoonlijk leven: voor en na de geboorte van ons kind, voor en na het overlijden van vader, moeder, je geliefde, voor en na dat werk. Maar in alle gevallen moet een mens, een land, een cultuur een periode door van een TUSSENTIJD. En met Simon Petrus is het in de Bijbel niet anders: voor en na zijn verraad. Het gaat deze morgen over verleden en toekomst in de TUSSENTIJD.

ds. Piet Vellekoop

zondag 04-10-2020
 • Voorganger: Dhr. Gert Mesch (Giessenburg)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In de dienst op 4 oktober gaat de heer Gert Mesch uit Giessenburg voor.

Gert schreef ons:
Als eerste vind ik het weer fijn om ‘in te mogen vallen’ als voorganger in de dienst. Het was op 29 maart de laatste keer dat ik voorging, aan het begin van de lockdown en de eerste keer dat er maar drie mensen aanwezig waren in de Harmonie. Intussen mogen er wel weer meer mensen aanwezig zijn, maar blijft het corona virus ons in een redelijke greep houden.

Voor de dienst van 4 oktober ben ik uitgegaan van het oecumenisch leesrooster. En daar staat de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters centraal. Een lastig verhaal van Jezus, door de geschiedenis vaak misbruikt voor allerlei doeleinden. Zeker door het christendom die, mede vanwege deze gelijkenis, dacht dat ze de plaats van het Jodendom in konden nemen, met alle gevolgen van dien. Het is duidelijk na Auschwitz dat deze zienswijze niet meer mogelijk is. Maar wat zegt deze gelijkenis ons nog? Kunnen wij er iets mee? Kunnen wij er ook iets mee dat Jezus altijd verhalenderwijs rondtrek en leerde? Kunnen we daar ook vandaag iets van leren, zeker ook als Open Pastoraat in moeilijke tijden? Wat zegt het over leiderschap en dienstbaarheid? Genoeg om over na te denken!
Het thema zal zijn: ‘Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.’

zondag 27-09-2020
 • Voorganger: ds. J. Nijboer (Breda)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00

In deze dienst gaat voor ds. Janneke Nijboer uit Breda.

Thema van de dienst is: Die ver is, is nabij, over de paradoxale werkelijkheid van God. God is van de eeuwen der eeuwen, maar ook van het nu. God is verweg en ook heel dichtbij. Juist in deze tijd waarin wij afstand houden van elkaar verkennen wij in deze viering hoe God op afstand is en blijft en ook heel dichtbij is.

De lezing in deze viering uit Jozua klonk ook toen ik 25 jaar geleden in het ambt van predikant werd bevestigd. Ik werkte op verschillende gemeentes in het land en startte een aantal pionierplekken. Op dit moment werk ik als Missionair Specialist voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.