zondag 15-12-2019
 • Voorganger: mw. M. L. van Praag (Den Haag)
 • M.m.v. Timo Dalm (piano)
 • 3e zondag advent
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

Rabbijn Marianne van Praag gaat voor.

Marianne van Praag, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag is een van de eerste groep in Nederland opgeleide liberale rabbijnen, en dus een van de eerste vrouwelijke rabbijnen in Nederland.

Ze geeft veel lezingen door het hele land en komt nu al enkele jaren regelmatig en met veel plezier bij het Open Pastoraat. Hoe mooi om met elkaar te zijn en met elkaar diensten te vieren.
Ze vindt het erg leuk om mensen de joodse manier van tekstuitleg te tonen en hoe men de teksten uit het Oude Testament op veel manieren kan interpreteren.

zondag 22-12-2019
 • Voorganger: ds. D. van Bosheide ( Apeldoorn)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • 4e zondag advent
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Dorien van Bosheide voor.

Op weg van advent naar kerst, op weg van verlangen en verwachten naar het uitzien van nieuw leven, daar mogen we jaar in jaar uit bij stilstaan voor ons eigen leven en in onze samenleving.

God verdraagt de gekte van deze wereld en doet de deur van de hemel toch niet veilig dicht. Dit mogen we ons keer op keer bewust worden door alle turbulentie van deze wereld en ons leven heen. Vandaag horen we over die open deur en gaan op weg met bijzondere mensen waarbij de hoop op geboorte eigenlijk al vervlogen was. We mogen het Licht van God zien schijnen door de eeuwen heen.

Fijn om elkaar te ontmoeten in verbondenheid.

Dorien van Bosheide heeft nadat zij jarenlang werkzaam is geweest in het bedrijfsleven, de overstap gemaakt naar Theologie en is sinds 2002 verbonden aan het justitiepastoraat.
Op dit moment is zij als justitiepredikant werkzaam in de justitiële inrichtingen van Amsterdam (Bijlmerbajes) en Zwolle.

dinsdag 24-12-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Arjan Versluis (Orgel)
 • Kerstavonddienst
 • Grote Kerk
 • Groenmarkt 7 in Gorinchem
 • 21:30 uur

woensdag 25-12-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano)
 • Kerst
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

https://plus.google.com/photos/100590722036450621697/albums/6508344884356721473?authkey=CND55IzWv_bxZw&cfem=1In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

zondag 29-12-2019
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 08-12-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

Viering avondmaaal.

zondag 01-12-2019
 • Voorganger: ds. N. Falkenburg uit Rotterdam
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Anouk Mesch (fluit)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat voor ds. N. Falkenburg uit Rotterdam.

Nette schreef ons:
Zondag 1 december begint de advent, voorbereiding op Kerstmis
Om de betekenis van dat feest werkelijk te beseffen, wordt in de advent stil gestaan. Bij ons zelf, bij hoe wij in het leven en in het geloven staan. Zelfkritisch, zonder angst veroordeeld of afgewezen te worden. Echte eerlijkheid is bevrijdend. We lezen ( en zingen) eerste advent uit het boek Jesaja, dat zowel de kritische zelfblik als het verlangen naar een nieuwe toekomst in zich draagt. Vele stemmen klinken daarbij door elkaar. Jesaja 64 is de bron waar we onze inspiratie en bemoediging in zoeken.

Ik ben predikant in de PKN en werkzaam als geestelijk verzorger in het ErasmusMC-Sophiakinderziekenhuis. Daarnaast doe ik onderzoek naar spirituele ervaringen van rouwende ouders.

zondag 24-11-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Margreeth Bikker (fluit)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

https://plus.google.com/photos/100590722036450621697/albums/6508344884356721473?authkey=CND55IzWv_bxZw&cfem=1In deze dienst gaat voor: ds. Martine Wassenaar.
Het is eeuwigheidszondag: in deze dienst herdenken we degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

zondag 17-11-2019
 • Voorganger: ds. A. van der Meiden (Amsterdam)
 • M.m.v. Timo Dalm (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Annemike van der Meiden voor.

Annemike (1959) begon in 1982 bij het Albert Schweitzer Fonds, werkte van 1992 tot 2014 als voorganger en als geestelijk verzorger en studeerde theologie schreef een aantal boeken. Sinds 2014 is zij volledig afgekeurd, maar schrijft en gaat soms voor.
Annemike heeft twee volwassen kinderen en is getrouwd met Marinus den Oudsten. Sinds 2017 woont zij in de Augustanahof in Amsterdam, een vorm van wonen met jong en oud en als motto: omzien naar elkaar en naar de buurt.

zondag 10-11-2019
 • Voorganger: ds. H. Berkheij (Woerden)
 • M.m.v. Pastorale o.l.v. Herman van der Vliet, Siebren Zwaan (piano), Margreeth den Oudsten - Bikker (fluit)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In de dienst van 10 maart gaat Hans Berkheij uit Woerden voor.

Ik ben Hans Berkheij, geboren in Katwijk, als kerkelijk werker en predikant gewerkt in Pernis, Bennebroek, Oosterbierum en Wijnaldum, Leersum en nu Woerden. Daarnaast ben ik MfN-registermediator en heb daarvoor een klein eigen bedrijf.
Ik ben al zo’n 35 jaar getrouwd, wij hebben vijf kinderen waarvan er nog (net) een thuis woont. Mijn echtgenote is bezig met een promotiestudie over religie in gewone huishoudens in de vroege ijzertijd in de levant. Zelf ben ik op dit moment op allerlei terreinen vooral bezig met het thema ‘Verbinding’. Onze samenleving lijkt tot op zekere hoogte een desintegratieproces mee te maken. Waar er sprake is van samenwerking en dialoog, is dat te vaak met mensen die toch veel gemeenschappelijk hebben, of waar dat niet is worden ‘hete hangijzers’ vermeden. Mijn overtuiging is dat we juist in de Bijbel en zelfs in de kerk (met inderdaad veel wat fout is gegaan) ook kunnen leren hoe dat zou moeten. Verbinding is ook mogelijk als er grote verschillen zijn op belangrijke punten. Niet altijd gemakkelijk, wel van levensbelang.