zondag 26-09-2021
 • Voorganger: Gemeenteleden
 • M.m.v. Siebe de Vries
 • Alles is Anders dienst
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, 4201 BS Gorinchem
 • 10.00 uur

In de dienst gaan gemeenteleden voor.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.

zondag 03-10-2021
 • Voorganger: mw. Geeske Hovingh (Amsterdam)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, 4201 BS Gorinchem
 • 10:00 uur

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.

De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.

zondag 10-10-2021
 • Voorganger: ds. H. Bouma (Kampen)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (Piano)
 • Verhalendienst
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, 4201 BS Gorinchem
 • 10.00 uur

In de dienst gaat ds. H. Bouma uit Kampen voor.

APPLAUS VOOR DE SCHEPPER
Het verhaal achter Psalm 104
Heel wat avonden, woensdagavonden, werkten Jozua, Saul en Daniël aan een hymne, een lofzang voor de Schepper van deze aarde. Wat bezielde hen – en welke rol speelde hierbij de zogenaamde Atonhymne, de zonnehymne van de Egyptische koning Echnathon? Bij monde van Hans Bouma vertelt Daniël het verhaal achter Psalm 104, Applaus voor de Schepper. Een even spannend als inspirerend verhaal waaraan Siebren Zwaan muzikaal meewerkt.
Het verhaal van Daniël wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Alles draagt Gij, bezielt Gij (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.

De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.

zondag 17-10-2021
 • Voorganger: Ds. E. Swinkels-Braaksma (Nieuwegein)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • Viering Avondmaal
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, 4201 BS Gorinchem
 • 10:00 uur

In de dienst gaat ds. E. Swinkels-Braaksma uit Nieuwegein voor.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.

zondag 24-10-2021
 • Voorganger: Gemeenteleden
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • Alles-is-Anders-dienst
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, 4201 BS Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze Alles-is-Anders-dienst gaan gemeenteleden voor.

Er wordt afscheid genomen van 3 ambtsdragers.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 19-09-2021
 • Voorganger: dhr. A. Klamer (Hilversum)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, 4201 BS Gorinchem
 • 10.00 uur

In de dienst gaat dhr. A. Klamer uit Hilversum voor.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.

zondag 12-09-2021
 • Voorganger: ds. W. van der Meiden (Utrecht)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, 4201 BS Gorinchem
 • 10.00 uur

In de dienst gaat ds. W. van der Meiden uit Utrecht voor.

Over de dienst:
“Wir schaffen das!” “Yes, we can!”.
Mensen verbeelden zich heel wat… dat de wereld maakbaar is, bijvoorbeeld, dat zelfs het leven maakbaar is.
De werkelijkheid leert vaak anders.
Het volk Israël in de woestijn maakt zelfs zijn eigen goden.
Met de God van Israël hebben die goden niets te maken.
Leven scheppen – laat dat maar aan de Ene over.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.

zondag 05-09-2021
 • Voorganger: dhr. G.J. van der Kolm (Dordrecht)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, 4201 BS Gorinchem
 • 10.00

In de dienst gaat dhr. G.J. van der Kolm uit Dordrecht voor.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.

zondag 29-08-2021
 • Voorganger: ds. M. van Bokhoven uit Den Bosch
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, 4201 BS Gorinchem
 • 10.00 uur

In de dienst gaat ds. M. van Bokhoven uit Den Bosch voor.

Bij de dienst:
Aansluitend bij het thema ‘Leven’ en het gedicht van Sia Hollemans kan het thema voor 29 augustus klinken als:
Jona,
Je donker is je bekend
Diep zwartbruin donker is je vertrouwd
Door de diepte ga je, jouw leven
Precies daar waar je moet zijn.

Met hartelijke groet,
Mignon van Bokhoven

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.

zondag 22-08-2021
 • Voorganger: ds. D. Ophoff (Gorinchem)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15D, 4201 BS Gorinchem
 • 10.00 uur

In de vijfde en laatste zomerdienst gaat ds. Dirk Ophoff uit Gorinchem voor.

De dienst wordt uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.