zondag 25-02-2018
 • Voorganger: De heer C. Verduijn (Dordrecht)
 • M.m.v. Kees Glaubitz (orgel)
 • 2e zondag lijdenstijd
 • Exoduskerk
 • Mollenburgseweg 15 in Gorinchem
 • 10:00 uur


Op deze zondag lezen we in Marcus 9 over de verheerlijking van Jezus op de berg en in 1 Koningen 19 over Elia die aan het eind van zijn latijn bij de berg Horeb aankomt.
Twee ervaringen, een hoogtepunt en een dieptepunt. Het lijkt uit het leven gegrepen: bestaat ons leven ook niet uit hoogtepunten, dieptepunten en de wegen daar tussen in? Hoe gaan wij daar mee om en hebben de teksten ons in dat opzicht iets te zeggen?

Ds. Kees Verduijn werkt als geestelijk verzorger bij Yulius-Ggz en woont in Dordrecht

zondag 04-03-2018
 • Voorganger: De heer O. Albada
 • M.m.v. Pastorale (koor) o.l.v. Herman van Vliet, Olga Malkina (vleugel)
 • 3e zondag lijdenstijd
 • Exoduskerk
 • Mollenburgseweg 15 in Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat de heer Onno Albada voor.

De Diaconie houdt een collecte in natura voor de voedselbank. Als je toch boodschappen gaat doen: neem dan wat extra’s mee.
Vergeten? Je kunt altijd geld in het daarvoor bestemde potje doen!

zondag 11-03-2018
 • Voorganger: dhr. Arjo Klamer
 • M.m.v. Gerben Budding (orgel)
 • 4e zondag lijdenstijd
 • Exoduskerk
 • Mollenburgseweg 15 in Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat Arjo Klamer (Hilversum) voor.

zondag 18-03-2018
 • Voorganger: Dhr. G. Mesch
 • M.m.v. Pastorale (koor) o.l.v. Herman van Vliet, Olga Malkina (vleugel)
 • 5e zondag lijdenstijd
 • Exoduskerk
 • Mollenburgseweg 15 in Gorinchem
 • 10:00 uur

 

In deze dienst gaat Gert Mesch (Giessenburg) voor.

zondag 25-03-2018
 • Voorganger: Dhr. J. Greven (Blaricum)
 • M.m.v. Kees Glaubitz (orgel)
 • Palmzondag - 6e zondag van de lijdenstijd
 • Exoduskerk
 • Mollenburgseweg 15 in Gorinchem
 • 10:00 uur

 

In deze dienst gaat Jan Greven (Blaricum) voor

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 18-02-2018
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • M.m.v. Pastorale (koor) o.l.v. Herman van Vliet, Olga Malkina (vleugel)
 • Exoduskerk
 • Mollenburgseweg 15 in Gorinchem
 • 10:00 uur

https://plus.google.com/photos/100590722036450621697/albums/6508344884356721473?authkey=CND55IzWv_bxZw&cfem=1In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

woensdag 14-02-2018
 • Voorganger: De heer Gert Mesch
 • M.m.v. Gerben Budding (orgel)
 • Exoduskerk
 • Mollenburgseweg 15 in Gorinchem
 • 19:30 uur

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Sinds een aantal jaren heeft het Open Pastoraat dan een viering.  De eerste jaren in het Dalemse kerkje, nu in de Exoduskerk.

Aswoensdag wordt vaak geassocieerd met boetedoening, sterfelijkheid en van oudsher waren dat ook de thema’s die aan de orde kwamen. Het “Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris” (gedenk mens dat je  stof bent en tot zult wederkeren). De as (en specifiek het askruisje) symboliseert  de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van het bestaan.
Maar de laatste jaren zijn er ook andere thema’s bijgekomen die veel beter benadrukken dat aswoensdag de start van de veertigdagen tijd is.

Een thema is reiniging, as staat bekend om zijn reinigende werking.  Zo is het een verwijzing naar God die het diepste wezen van mensen wil zuiveren van alles wat hem dof maakt.  De as zorgt voor vragen als ‘wat maakt jouw leven of dat van anderen vaal en kapot? Waar heb jij nood aan vergeving of meer zuiverheid? ‘ En dit leidt ook naar de maatschappij, wat maakt de maatschappij vaal, waar wordt deze kapot gemaakt en hoe kan ik als as voor zuivering en glans zorgen ?

As is ook een teken van kracht tot nieuw leven. Zoals boeren de oude stoppels van het koren verbrandden om de grond vruchtbaar mee te maken, worden de palmtakjes verbrand als symbool van de betekenis van de weg van kruis en opstanding van Jezus. Deze weg is ook voor ons vruchtbaar.

Dit alles komt ook terug in de veertigdagen tijd, een tijd van inkeer, zelfreflectie, maar ook een tijd van groei en nieuw begin. Het thema van de week van spiritualiteit 2018 is ‘opnieuw beginnen met je leven’  en past hier helemaal in.

De viering bestaat uit lezingen, gedichten, korte overdenking, gezangen, muzikale momenten, gebeden en stilte. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om de as aan te raken. Het is een intieme viering, waarin geprobeerd wordt een waardevolle start van de veertigdagentijd te bewerkstelligen.

Voorganger is Gert Mesch en Gerben Budding zorgt voor de muzikale omlijsting.

zondag 11-02-2018
 • Voorganger: Mw. Bettine Siertsema (Amstelveen)
 • Exoduskerk
 • Mollenburgseweg 15 in Gorinchem
 • 10:00 uur

Het thema van de dienst van 11 februari is: Geroepen worden.

Toelichting: De Bijbel staat vol van roepingsverhalen: ‘het is begonnen met Abraham…’, en ook Mozes, Samuel, profeten, de discipelen, Paulus. Roeping lijkt iets onontkoombaars te zijn. Kun je er wel onderuit als je geroepen wordt, als je je geroepen voelt? Maar er komt geen dwang aan te pas, je hebt de vrijheid om geen gehoor te geven. Over die vreemde vrijheid van het geroepen zijn gaat het deze zondag.

Bettine Siertsema werkt als docent geschiedenis aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de VU. Zij is verbonden aan de Ekklesia Amsterdam en gaat niet frequent maar wel regelmatig voor in het Open Pastoraat.

zondag 11-02-2018
 • Voorganger: Gemeenteleden
 • Exoduskerk
 • Mollenburgseweg 15 in Gorinchem
 • 19:30 uur

Op zondag 11 februari a.s. zal er om 19.30 uur weer een Vesper van het Open Pastoraat plaatsvinden in de Exoduskerk (Mollenburgseweg 15) te Gorinchem.
Op deze laatste zondag van Epifanie volgen we de klassieke vesperliturgie met o.a. een psalmgebed, lezingen en muziek.
Een vocaal ensemble o.l.v. Gerben Budding verleent medewerking. Hij zal ook het orgel bespelen.

Kortom, een prachtige voorbereiding op de Veertigdagentijd!

zondag 04-02-2018
 • Voorganger: Ds. Nicoline Swen
 • Exoduskerk
 • Mollenburgseweg 15 in Gorinchem
 • 10:00 uur

 

In deze dienst gaat ds. Nicoline Swen uit Lochem voor.

Nicoline Swen, geboren in Leiden in 1975, getogen in Haarlem, studeerde in Amsterdam en woont nu met man en kinderen in Lochem.
In Haarlem is zij jarenlang betrokken geweest bij het gevangenispastoraat. ‘Het is een bijzondere setting om met elkaar ‘geloof’ te beleven en mooi om te zien dat inspiratie, vertrouwen, geloof ook door muren en tralies weet heen te dringen. Gedragen door mensen.’
Ook is zij lang onderdeel geweest van Strandwerk Bloemendaal. Opgericht vanuit de kerken Bloemendaal verzorgde het jeugdrecreatie op strand en camping, maar er werd ook wekelijks een dienst gehouden. Deze werd door de vrijwilligers (jongeren tussen de 18 en de 25 jaar) zelf verzorgd. Stelt u zich voor, het ruisen van de wind door het helmgras, het gekwetter van musjes onder de dakspanten, mensen uit alle windstreken en verhalen over wat mensen in beweging zet.
Daarnaast geeft zij al 15 jaar les. Eigenlijk is zij er bij toeval ingerold en nooit meer weggegaan. Met jonge mensen praten over wat hen raakt en inspireert in het leven en hen af en toe een spiegel voor te mogen houden, vindt zij fantastisch werk.
Al bijna 4 jaar is zij de voorganger van Vrijzinnigen Oost-Twente: ‘Het mooiste werk van de wereld!’