zondag 17-02-2019
 • Voorganger: Ds. Christiaan Donner uit Den Haag
 • Bevestiging Pastoraal medewerker
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Christiaan Donner voor.

zondag 24-02-2019
 • Voorganger: mw. G. Siertsema uit Amstelveen
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat mevrouw G. Siertsema voor.

Bettine Siertsema is docent aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Zij is verbonden aan de Ecclesia Amsterdam en is een regelmatige gastvoorganger in het Open Pastoraat.

zondag 03-03-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • Doopdienst
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

Er is een inzameling voor de Voedselbank.

woensdag 06-03-2019
 • Voorganger: Dhr. G. Mesch (Giessenburg)
 • Aswoensdag
 • Dalemse Kerk
 • Merwedijk 6, Dalem
 • 19:30 uur

In de dienst op Aswoensdag gaat Gert Mesch voor.

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. Sinds een aantal jaren heeft het Open Pastoraat dan een viering. 

Aswoensdag wordt vaak geassocieerd met boetedoening, sterfelijkheid en van oudsher waren dat ook de thema’s die aan de orde kwamen. Het “Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris” (gedenk mens dat je  stof bent en tot zult wederkeren). De as (en specifiek het askruisje) symboliseert  de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van het bestaan.
Maar de laatste jaren zijn er ook andere thema’s bijgekomen die veel beter benadrukken dat Aswoensdag de start van de veertigdagentijd is.

zondag 10-03-2019
 • Voorganger: ds. H. Berkheij (Woerden)
 • 1e zondag lijdenstijd
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In de dienst van 10 maart gaat Hans Berkheij uit Woerden voor.

Ik ben Hans Berkheij, geboren in Katwijk, als kerkelijk werker en predikant gewerkt in Pernis, Bennebroek, Oosterbierum en Wijnaldum, Leersum en nu Woerden. Daarnaast ben ik MfN-registermediator en heb daarvoor een klein eigen bedrijf.
Ik ben al zo’n 35 jaar getrouwd, wij hebben vijf kinderen waarvan er nog (net) een thuis woont. Mijn echtgenote is bezig met een promotiestudie over religie in gewone huishoudens in de vroege ijzertijd in de levant. Zelf ben ik op dit moment op allerlei terreinen vooral bezig met het thema ‘Verbinding’. Onze samenleving lijkt tot op zekere hoogte een desintegratieproces mee te maken. Waar er sprake is van samenwerking en dialoog, is dat te vaak met mensen die toch veel gemeenschappelijk hebben, of waar dat niet is worden ‘hete hangijzers’ vermeden. Mijn overtuiging is dat we juist in de Bijbel en zelfs in de kerk (met inderdaad veel wat fout is gegaan) ook kunnen leren hoe dat zou moeten. Verbinding is ook mogelijk als er grote verschillen zijn op belangrijke punten. Niet altijd gemakkelijk, wel van levensbelang.

Voorbije zondagen

Hieronder vind je de laatste vijf diensten.

zondag 10-02-2019
 • Voorganger: Dhr. A. Klamer (Hilversum)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (piano)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

In deze dienst gaat de heer A. Klamer uit Hilversum voor.

Arjo schreef over de dienst: Geloven geeft kracht en vertrouwen. Geeft het ook troost? Wat als we blijven steken in pijn en wanhoop? Wat als we niet los komen van een verlies? Waar is het geloof dan goed voor?

Arjo Klamer studeerde in 1978 af in de economie aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde in 1981 aan de Duke University in de Verenigde Staten en doceerde van 1981 tot 1994 economie aan verschillende universiteiten in dat land. Tegenwoordig is hij met zijn vrouw woonachtig in Hilversum.
In 1983 publiceerde hij een boek, waarin hij een aantal invloedrijke economen uit de school van de Nieuw-klassieke macro-economie en een aantal van hun tegenstanders uit de neokeynesiaanse school interviewde.
Hij publiceert wetenschappelijke artikelen en boeken en schrijft columns in verschillende dagbladen; deze hebben vooral een economische invalshoek. Ook is hij bestuurslid van verschillende cultureel-sociale instellingen.
Verder is hij voorzitter van de Vereniging Filosofie Oost West dat als doel heeft inzichten van de Oosterse filosofie over te brengen in een westerse context. Samen met Jan Marijnissen behoort hij sinds 2001 tot het bestuur van de commissie ‘Stop de uitverkoop van onze samenleving”.
Klamer staat ook bekend om zijn euroscepsis. Zo was hij een tegenstander van de invoering van de euro met als belangrijkste argument dat de Europese politieke unie niet sterk genoeg is om een monetaire unie waar te maken. Verder staat hij kritisch tegenover globalisering en bepleit het denken over een andere economie. Hij staat voor een economie die gericht is op het realiseren van belangrijke waarden. Het doel zou moeten zijn de ontwikkeling van kwaliteiten in plaats de toename van kwantiteiten.

zondag 03-02-2019
 • Voorganger: Ds. Martine Wassenaar
 • De Grote Kerk
 • Groenmarkt 7 in Gorinchem
 • 11:30 uur

In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

Bevestiging van ambtsdragers en avondmaal.

 

zondag 27-01-2019
 • Voorganger: Dhr. J. Berkvens (Amsterdam)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur


In deze dienst gaat dhr. J. Berkvens uit Amsterdam voor.

Ik ben Jan Berkvens en ben in opleiding tot remonstrants predikant. Daarmee treed ik in de voetsporen van mijn moeder, dominee Christiane Berkvens-Stevelinck. Dat doe ik graag, want haar openheid naar en acceptatie van mensen is ook hoe ik in het leven en werk als predikant wil staan. Vrijheid en verdraagzaamheid zijn daarbij sleutelbegrippen. Je kunt bij mij zijn wie je bent en bespreken wat je wilt.

Naast mijn opleiding tot predikant ben ik werkzaam als onderwijskundige. Ik ondersteun scholen en overheden bij het ontwikkelen en in de praktijk brengen van hun leerplan: Wat wil je dat kinderen leren? En: Hoe doe je dat?

zondag 20-01-2019
 • Voorganger: Mw. M.L. van Praag (Den Haag)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

Rabbijn Marianne van Praag gaat voor.

Marianne van Praag, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag is een van de eerste groep in Nederland opgeleide liberale rabbijnen, en dus een van de eerste vrouwelijke rabbijnen in Nederland.

Ze geeft veel lezingen door het hele land en komt nu al enkele jaren regelmatig en met veel plezier bij het Open Pastoraat. Hoe mooi om met elkaar te zijn en met elkaar diensten te vieren.
Ze vindt het erg leuk om mensen de joodse manier van tekstuitleg te tonen en hoe men de teksten uit het Oude Testament op veel manieren kan interpreteren.

zondag 13-01-2019
 • Voorganger: Ds. M. Junte (Gouda)
 • M.m.v. Siebren Zwaan (orgel)
 • De Harmonie
 • Dalemwal 15d, Gorinchem
 • 10:00 uur

Voor de eerste keer kerken we in “De Harmonie”, Dalemwal 15D.
Ds. Martijn Junte uit Gouda gaat voor.

Martijn Junte (1972) is remonstrants predikant. Hij promoveerde onlangs op een studie over de remonstrantse traditie De moeite waard om door te geven. Op de achterflap van dat boek noemt hij zich een postchristelijk theoloog met gevoel voor traditie. Hij werkt momenteel als docent Godsdienst op het Lyceum Vreewijk in Rotterdam Zuid.