Geloofswoorden

Om elkaar goed te kunnen begrijpen, moet je wel van elkaar weten wat je bedoelt.
Begrippen als God, Jezus, Gods Geest en bijbel worden veel gebruikt.
Het Open Pastoraat interpreteert ze ongeveer als volgt.

God

Ieder individu heeft de ruimte zich God op een eigen manier voor te stellen en God te beleven. Aanduidingen die daarbij voorkomen zijn veelal:

  • Betrouwbaar Nabije
  • Ik zal er zijn voor jou
  • Ga maar, ik ga met je mee
  • Bron van Liefde

Jezus

Wij zien Jezus als de mens zoals die ten diepste bedoeld is. Hij is daarin inspiratiebron en voorbeeld.

Gods Geest

Gods Geest vormt de verbinding tussen jou en je goddelijke Bron.
De Geest doet je op adem komen, bij jezelf en bij God.

De Bijbel

Wij zien de bijbel als een verzameling boeken met inspirerende verhalen / metaforen over mensen onderweg met God.