Pionierend de toekomst in

De Protestantse Gemeente Gorinchem heeft in 2015 besloten de Exoduskerk te verkopen om de financiën meer toekomstbestendig te maken. Op 6 januari 2019 hebben we als gemeenschap afscheid genomen van dit kerkgebouw en zijn we ‘pionierend de toekomst’ tegemoet gegaan. We hebben een poosje gebruik gemaakt van het gebouw De Harmonie aan de Dalemwal in Gorinchem. Maar omdat daar het gebied erom heen op de schop ging is besloten om versneld in de bovenzaal van de Heul te gaan kerken. Onze diensten beginnen daar op zondag om 10 uur. tegelijk met de wijkgemeente Johanneskerk die in de kerkzaal hun dienst vieren.

Definitief naar de Johanneskerk

Uiteindelijk gaat het Open Pastoraat haar definitieve onderkomen vinden in de Johanneskerk aan de Nieuwe Hoven 143 in Gorinchem. Deze kerk, met zalencentrum/wijkcentrum De Heul, is in 1959 in gebruik genomen en toe aan een renovatie. In 2018 zijn de eerste schetsen voor renovatie en meer flexibel gebruik van de kerkzaal besproken. In 2022/2023 zal verdere besluitvorming plaatsvinden in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gorinchem en zullen de renovatie en het groot onderhoud starten.