Energiezuinige maatregel

18 januari 2023

Wanneer u niet wekelijks onze diensten bijwoont, kunt u voor een verrassing komen te staan. In verband met de energiekosten, is besloten, dat de verwarming niet aangaat. Een dikke jas maakt veel goed.

Lees meer

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma onze nieuwe dominee

17 oktober 2022

Vanaf 6 november 2022 heeft het Open Pastoraat een eigen dominee te weten Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma. De bevestiging en intrededienst zal op 6 november plaatsvinden. In de nieuwsbrief van 17 oktober 2022 heeft zij zich uitgebreid voorgesteld. Ik volsta in dit bericht met het slot van haar relaas, dat uitmondt in een gedicht. Ik ben […]

Lees meer

Afscheid van Herman van der Vliet, dirigent van Pastorale

02 oktober 2022

De dienst van 2 oktober was georganiseerd door de Alles-is-anderscommissie. Deze dienst stond in het teken van het afscheid van de dirigent van ons koor Pastorale. Zeven jaar heeft Herman van der Vliet het koor mogen dirigeren. Jan Eigenraam maakte een serie foto’s. Twee foto’s van deze serie zijn hier terug te vinden.      […]

Lees meer

terugblik op de Alles-is-andersdienst van 25 september 2022

29 september 2022

Het thema “Vrijmetselarij en de kerk” was kennelijk voor veel mensen een goede reden om naar de Heul te komen; de “opkomst” was ouderwets groot. Namens de commissie werden we welkom geheten. Daarna opende Gerrit van de Merwe de samenkomst volgens de rituelen van de Vrijmetselarij met het lezen van Johannes 1, 4 en 5: […]

Lees meer