Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma onze nieuwe dominee

17 oktober 2022

Vanaf 6 november 2022 heeft het Open Pastoraat een eigen dominee te weten Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma. De bevestiging en intrededienst zal op 6 november plaatsvinden. In de nieuwsbrief van 17 oktober 2022 heeft zij zich uitgebreid voorgesteld. Ik volsta in dit bericht met het slot van haar relaas, dat uitmondt in een gedicht.

Ik ben een ‘mensen-mens’: ik ‘gedij’ het beste te midden van mensen en vind het een voorrecht om met mensen een stukje op te lopen op hun levensweg in goede en slechte dagen, en hen te ondersteunen waar nodig.
Ik wil als voorganger mede vormgeven aan een geïnspireerd en divers beleefd geloof, waarin ruimte is voor verschillende antwoorden, experimenten en benaderingen.
Ik geloof dat geloofsgemeenschappen zoals het Open Pastoraat Gorinchem een verbindende kracht kunnen zijn, een plek voor inspiratie, en een huis voor ontmoeting, voor samen reflecteren op levenskeuzes, op je carrière, op de uitdagingen van het mens-zijn, op het goede leven. Ik hoop van harte daar als predikant aan te mogen bijdragen.
Het is immers – zo geloof ik oprecht – als christelijke gemeente onze opdracht bij te dragen aan een hartelijk, rechtvaardig en verdraagzaam leefklimaat, in eigen levens, in de samenleving en onze wereld.  Moge het Open Pastoraat zo’n plek zijn: een plek waar mensen zich thuis voelen en waar we kunnen delen over wat ons bezielt en inspireert, onder de zegen van de Eeuwige.
Want, zo dichtte ik:

al die hoofden
zoveel zinnen
uiten vreugde
en verdriet

wie geraakt wordt
diep van binnen
is een mens
die werkelijk ziet

en waar mensen
soms heel even
samen kijken
hand in hand

samen dromen
hopen leven
daar begint
bezield verband

(uit: Als mijn piano wil ik zingen, Evelijne S-B.)

De contactgegevens van ds. Swinkels zijn:
Tel.nr: 06 24514729 (bij geen gehoor graag inspreken, dan bel ik terug)
Email: [email protected]

 

 

Terug naar nieuws overzicht

«
»