Kerkblad

Kruispunt is het kerkelijke periodiek van de Protestantse Gemeente Gorinchem.
Het verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. Het blad geeft informatie over de kerkdiensten, een meditatie, het laatste nieuws uit de wijkgemeenten en informatie vanuit de diaconie en over vele andere gebeurtenissen zaken binnen de protestantse gemeente Gorinchem.

Abonnement

Als je in Gorinchem woont, kost een abonnement € 17,50 per jaar. Gemeenteleden die het blad via de post ontvangen, betalen € 22,50 per jaar. Voor een proefnummer, aanmelding of opzegging als abonnee en het doorgeven van een adreswijziging, kun je contact opnemen met mevrouw M. Rozendaal. Op dit adres is ook een papieren versie van Kruispunt te bestellen.

Tel.: mw. Rozendaal

T: 0183-624542

Mail: mw. Rozendaal

E: [email protected]