Kerkblad

Kruispunt OP-website

Kruispunt is het kerkelijke periodiek van de Protestantse Gemeente Gorinchem.
Het verschijnt ongeveer 20 keer per jaar, bijna tweewekelijks. In de vakantie is de frequentie minder. Het blad geeft informatie over de kerkdiensten, een meditatie, het laatste nieuws uit de wijkgemeenten en informatie vanuit de diaconie.

Abonnement

Als je in Gorinchem woont, kost een abonnement € 16 per jaar. Gemeenteleden die het blad via de post ontvangen, betalen € 19 per jaar. Voor een proefnummer, aanmelding of opzegging als abonnee en het doorgeven van een adreswijziging, kun je contact opnemen met (tijdelijk) mevrouw M. Rozendaal, Lingsesdijk 2, 4207 AD Gorinchem. Op dit adres is ook een papieren versie van Kruispunt te bestellen.

Bel mw. Rozendaal

T: 0183-624542

E-mail mw. Rozendaal

E: mrozendaal@ziggo.nl