Op de hongerdoek ‘Ik ben omdat wij zijn’ ziet u twee mensen die op ooghoogte met elkaar zijn. Om elkaar te ontmoeten, om elkaar lief te hebben, is het voorwaardelijk om op ooghoogte met elkaar te zijn. God is mens geworden in de persoon van Jezus om op die manier op ooghoogte met ons te komen, om ons te ontmoeten.

De mens in zijn totaliteit komt deze zondag in het vizier. De mens niet als ‘behoeftige’ of ‘iemand met problemen’, niet als slachtoffer en hulpverlener of arm en rijk. Een gevoel van superioriteit ligt dan op de loer…  Wederkerigheid en ontmoeten werkt niet als gedacht wordt in deze rollen.  Solidair handelen werkt alleen als ons mens-zijn verbonden is met het mens-zijn van anderen. Een wereld vol van gerechtigheid kan pas ontstaan als alle mensen op de aarde ervaren worden als onze medemens.

We vieren deze zondag Avondmaal. De tekenen van het Avondmaal: solidariteit, eenheid, verzoening, vergiffenis, liefde, leven en vrede, behoeven een vertaling naar ons dagelijks leven. Hoe kan iemand deelnamen aan het avondmaal en volharden in het schenden van het milieu? Of in geweld tegen kinderen, vrouwen, andere mensen? Het is onze opdracht, ook in deze complexe en mondiale wereld, in het dagelijks leven waar te maken wat we hier vieren! Het is onze opdracht om solidair te zijn door ons te bekommeren om elkaar, zowel in onze eigen omgeving als ook wereldwijd.