In deze tweede zomerdienst gaat voor ds. Dirk Ophoff.

De Harmonie biedt ruimte aan 36 gemeenteleden per dienst (ambtsdragers, muzikanten, koster en technici niet meegerekend). Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht. Aanmelden kan tot zaterdagmiddag 15.00 uur bij Marry Rozendaal. Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore gebracht worden.

Dirk Ophoff is als predikant verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost. Hij geniet van de veelzijdigheid die hoort bij het werk van een gemeentepredikant: mensen ontmoeten op de gelukkige of juist de verdrietige momenten in hun leven en dan met hen op zoek gaan naar wie God voor hen is, voorgaan in de zondagse kerkdiensten, meedenken over de activiteiten die vanuit de gemeente georganiseerd worden, contacten met andere gemeenten en organisaties.