Op deze zesde zondag van de 40 dagentijd begint de goede week.  Vandaag Palmpasen een feest van compassie en passie waarin mensen elkaar tot leven willen zijn, zoals de hongerdoek ‘Ik ben omdat wij zijn’ ook wil uitdrukken.
Elkaar de ruimte en mogelijkheden geven om als mens goed en in waardigheid te leven, vraagt van ons dat we actief, grenzen die ons van anderen scheiden proberen te slechten, dat we een wereldwijde blik hebben, dat we weten dat we niet slechts ‘een van ons’ zijn, maar ‘een van hen’, één van alle mensen op deze wereld, zonder uitzondering.
Een manier om ruimte geven aan elkaar en grenzen tussen elkaar te beslechten kan door de Gulden Regel toe te passen: ‘Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jou behandelen’. Dit impliceert dat wij anderen met dezelfde passie en compassie behandelen als waarmee wijzelf behandeld willen worden. ‘Kortom, als we liefde willen, geef dan liefde; als we leven willen, geef dan leven; als we zekerheid willen, geef dan zekerheid, als we mogelijkheden willen, laten we dan mogelijkheden beschikbaar stellen’

Zoals we begonnen zijn; opnieuw het Ubuntuprincipe : We staan open en zijn toegankelijk voor anderen. We zijn onderdeel van een groter geheel. We ontvangen in gelijke mate als we geven.
‘Ik ben omdat wij zijn….’