In de dienst op Aswoensdag gaat dhr. Gert Mesch uit Giessenburg voor.

Aswoensdag 17 februari 19.00 uur
De veertigdagentijd start zoals ieder jaar met Aswoensdag. Binnen het Open Pastoraat is het intussen ook een traditie om op Aswoensdag een speciale viering te organiseren.
Voorheen vaak in het mooie Dalemse Kerkje, maar op woensdag 17 februari zal de viering vanuit de Harmonie worden uitgezonden.
Een viering zonder kerkgangers; het blijft vreemd.

Het thema van de veertigdagentijd binnen het Open Pastoraat is ‘Mens, waar ben je?’ Een prachtig hongerdoek begeleidt ons daarbij.
Als het goed is heeft u, of krijgt u daarover nog informatie.
‘Mens, waar ben je?’ is ook het thema van Aswoensdag. Het past er wonderwel bij. Want de vraag ‘mens, waar ben je?’ kan zowel in goede als in verdrietige dagen en tijden klinken.
En hoe vreemd het misschien ook klinkt, op Aswoensdag staat zowel de sterfelijkheid als nieuw leven centraal.

As is een teken van menselijke tekort en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van mensen gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden – door de dood heengaan – om tot teken te worden van het lijden, het sterven en de verrijzenis/nieuwe toekomst.

De dienst heeft een meditatieve insteek. Er is bewust gekozen voor bepaalde liederen die allemaal een element inbrengen bij de betekenis van het thema.
We beginnen met een instrumentaal Taizé lied: ‘wij gaan op weg door het duister, op zoek naar het levend water’ en eindigt ook met een Taizé lied ‘nada te turbe’, geïnspireerd door een tekst Teresa de Lieux. Daar tussen klinken er gebeden, liederen van Huub Oosterhuis, teksten, een korte overweging en zijn er meditatieve momenten.
De viering is een waardevol begin van de 40 dagentijd.