In de kerstmorgendienst gaat mevrouw Marina Sonneveld uit Zeist voor.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 9:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.