https://plus.google.com/photos/100590722036450621697/albums/6508344884356721473?authkey=CND55IzWv_bxZw&cfem=1Ds. Martine Wassenaar gaat voor in deze dienst.

Er is een collecte in natura voor de voedselbank.