In deze dienst gaat ds. Martine Wassenaar voor.

We hebben dienst in de Dalemse kerk, omdat de Harmonie bezet is.
Er is inzameling in natura voor de Voedselbank.