In deze dienst gaat voor ds. P.G. Vellekoop uit Maarssen.

Het duurt wel lang!

Deze verzuchting hoor ik vooral van mensen in tehuizen en van hen die aan huis zijn gebonden. In Maarssen kennen verschillende verzorgingshuizen een lockdown vanwege een corona-uitbraak. Mensen mogen niet van hun kamer en ze mogen (nagenoeg) geen bezoek meer ontvangen. Ook hoor ik deze verzuchting van mensen die thuis moeten werken en ook nog kinderen thuis les moeten geven. Het wachten duurt iedereen te lang.
Nadat het in de decembermaand ging over verwachten gaat het nu weer over wachten. Hoelang houden we het nog uit? Deze tijd is bepaald niet de tijd van ons leven. Toch gaat het vandaag weer over ‘tijd’, het jaarthema van het Open Pastoraat. Over de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes die ook een tijd moesten wachten. Maar wat is tijd? ‘Dit ene mag u niet ontgaan geliefden: één dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar als één dag’. Zondag willen we de tijd nemen om hierover wat na te denken.

ds. Piet Vellekoop, Maarssen.