In de dienst gaat ds. H. Bouma uit Kampen voor.

Applaus voor de Schepper – Het verhaal achter Psalm 104
Heel wat avonden, woensdagavonden, werkten Jozua, Saul en Daniël aan een hymne, een lofzang voor de Schepper van deze aarde. Wat bezielde hen – en welke rol speelde hierbij de zogenaamde Atonhymne, de zonnehymne van de Egyptische koning Echnathon? Bij monde van Hans Bouma vertelt Daniël het verhaal achter Psalm 104, Applaus voor de Schepper. Een even spannend als inspirerend verhaal waaraan Siebren Zwaan muzikaal meewerkt.
Het verhaal van Daniël wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Alles draagt Gij, bezielt Gij (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.

De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.