In de dienst op 12 juli gaat dhr. H. Rossing uit Schiedam voor.

De dienst wordt opgenomen en uitgezonden via Kerkomroep.

 

 

De collectes voor komende week:

1e collecte is voor het werk van de diaconie:
om bijvoorbeeld bloemen naar gemeenteleden te kunnen brengen, kerkradio aan te kunnen bieden, lidmaatschap van Kerkomroep, enz.
Je kunt een bijdrage over maken naar NL59 RABO 0155 893998 tnv Diak.Prot.Gem.Gorinchem.
Vermeld aub voor welk doel het bedrag is.

2e collecte is voor het werk van de kerkrentmeesters:
zoals het onderhoud en huur van de gebouwen en salarissen van degene die in dienst zijn van de Protestantse Gemeente Gorinchem.
Je kunt je bijdrage overmaken naar NL72 RABO 0373 720068 tnv CVK Protestantse Gemeente Gorinchem.

3e collecte is voor de wijkkas:
vanuit de wijkkas worden allerlei kosten betaald zoals het afdrukken van de liturgie, kosten die gemaakt worden voor de jeugd, koffie, kaarsen, abonnementen. Je kunt de bijdrage overmaken naar NL07 SNSB 0813 921406 tnv Hervormde Gemeente Gorinchem Open Pastoraat.