In deze dienst gaat ds. S. ten Heuw uit Leiden voor.

Suzan ten Heuw (1983) studeerde theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen, waar zij zich specialiseerde in de godsdienstfilosofie binnen de systematische theologie, en filosofie aan de Universiteit Leiden, waar zij zich specialiseerde in de History and Philosophy of the Sciences.
In het dagelijks leven is Suzan als ambulant predikant werkzaam bij de Protestantse Kerk in Nederland en als buitenpromovenda verbonden aan het Instituut voor Wijsbegeerte binnen de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. In het kader van haar promotieonderzoek volgt zij cursussen Duits bij het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Daarnaast volgt zij als mezzosopraan bij muziekschool Het MuziekCollectief te Leiderdorp lessen Klassieke zang van zangdocente Virpi Räisänen.

 

 

Over de dronkenschap van Noach. Ode aan de soberheid van de werkelijkheid
De preek naar aanleiding van Genesis 9 vers 18 tot 29 en Openbaring 20 vers 12 tot hoofdstuk 21 vers 1 uit de Naardense Bijbel vormt een intermediale benadering van de dronkenschap van Noach, die zal uitlopen op een ode aan de soberheid van de werkelijkheid. Genesis 9 vers 18 tot 29 is een fragment uit een verhaal waarin delen uit mythen en sagen is verwerkt, en dat is voorzien van een theologische motivatie. De periode van de zondvloed, dat wil zeggen ‘het water dat te gronde richt’, is voorbij. Noach kwam er als overlevende van een ramp, als rest, uit tevoorschijn. Noach staat symbool voor het nieuwe begin dat een mens na een periode van zondvloed kan maken. Dat nieuwe begin is voor Noach tegelijkertijd een probleem. Een nieuw begin, opnieuw beginnen, kan dat eigenlijk wel? En zo ja, hoe dan?
Noach wordt boer, vervult daarmee de rol van een mens die de grond bewerkt en, raakt bedwelmd van alcohol. In traditionele commentaren op Genesis 9 vers 18 tot 29 is de dronkenschap van Noach in verband gebracht met Kanaänitische rituelen. Echter, in de preek zal ik een ander commentaar op de dronkenschap van Noach geven door deze intermediaal te benaderen vanuit de Deense film Druk uit 2020. Het scenario van de film Druk, in het Nederlands Dronken, werd geschreven door Thomas Vinterberg, die de film eveneens regisseerde. In een interview geeft hij aan dat de film niet primair over alcohol handelt. De film gaat vooral over levend zijn, gewekt worden of ontwaken, specifieker, over zelfpresentie en de revitalisering van het eigen leven na stagnatie. Hoe die stagnatie kan optreden, hoort u in de preek. Wie zich alvast wil voorbereiden op de thematiek van de preek, zou het interview met Thomas Vinterberg in de hiernavolgende link kunnen beluisteren: Thomas Vinterberg om ‘Druk’ – YouTube.

Ds. Suzan ten Heuw, Leiden, 5 februari 2021