In deze dienst gaat mevrouw Marina Sonneveld voor.

Het gaat vandaag om het derde werkwoord uit het lied van Ramses Shaffy: huilen. Wat wordt er tot uitdrukking gebracht wanneer een mens huilt? Wat gebeurt er als we diepe emoties ervaren? In het lied wordt een appèl gedaan op onze levenskracht: doe alles ten volle, verschuil je niet, laat je kennen in je kwetsbaarheid en doe het met elkaar. Dat roept twee vragen op: is er wanneer ik huil plaats voor de ander en de Ander ?