Tweede Alles is anders bijeenkomst. Met de heer G.J. van der Kolm uit Dordrecht.

U kunt er niet fysiek bij zijn, we zenden alleen uit via Kerkomroep en YouTube.