In deze dienst gaat voor ds. P.G. Vellekoop uit Maarssen.

De Harmonie biedt ruimte aan 20 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht.
Meld je aan bij: Welkom in de dienst.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore worden gebracht.
Het gebruik van een mondkapje in de Harmonie wordt geadviseerd.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep en via de live-stream.

Piet schreef ons:
Tijd voor de maal-tijd
Ook deze zondag besteden we aandacht aan het jaarthema van het Open Pastoraat: Tijd. We vieren we met elkaar in aangepaste vorm de Maaltijd. Over het Avondmaal of de Eucharistie is veel te doen geweest in de traditie van de kerk. En nog steeds is het voor nogal wat mensen een beladen onderwerp. De een vindt al de aandacht voor de Maaltijd overdreven, een ander vindt dat de viering van de Tafelgemeenschap te weinig in de belangstelling staat. Voor de een is het een feestelijke aangelegenheid, maar voor anderen is het een beladen samenzijn. De opvoeding klinkt bij mensen in heel verschillende kerken nog steeds door wanneer het over de beleving en viering van de Maaltijd gaat.
Daarom nemen we vandaag niet alleen de tijd om de Maaltijd te vieren, maar evenzeer de tijd om de Maaltijd een moment te overdenken en doordenken. Vandaag nemen we de tijd voor de maal-tijd.
ds. Piet Vellekoop