In de dienst op 21 november gaat ds. Menno Hofman uit Voorburg voor.

Pastorale zal medewerking verlenen aan de dienst.

We gedenken deze zondag de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 14:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.