In de laatste zomerdienst gaat ds. Dirk Ophoff voor.

De Harmonie biedt ruimte aan 36 gemeenteleden per dienst (ambtsdragers, muzikanten, koster en technici niet meegerekend). Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht. Aanmelden kan tot zaterdagmiddag 15.00 uur bij Marry Rozendaal. Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore gebracht worden.

Dirk Ophoff is als predikant verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost. Hij geniet van de veelzijdigheid die hoort bij het werk van een gemeentepredikant: mensen ontmoeten op de gelukkige of juist de verdrietige momenten in hun leven en dan met hen op zoek gaan naar wie God voor hen is, voorgaan in de zondagse kerkdiensten, meedenken over de activiteiten die vanuit de gemeente georganiseerd worden, contacten met andere gemeenten en organisaties.

 

 

 

1e collecte is voor het werk van de diaconie:
om bijvoorbeeld bloemen aan gemeenteleden te kunnen geven. Het mogelijk maken van kerkradio en samenwerking met de voedselbank.
Je kunt een bijdrage overmaken naar NL 59 RABO 0155 893998
t.n.v. Diak.Prot.Gem.Gorinchem.

2e collecte is voor het werk van de kerkrentmeesters:
ten behoeve van de kosten die gemaakt worden voor onderhoud kerkgebouwen en het betalen van degene die in dienst zijn van onze gemeente.
Je kunt een bijdrage overmaken naar NL 72 RABO 0373 720068
t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Gorinchem.

Tijdens de zomerdiensten is er geen derde collecte.