In de dienst van 23 mei gaan gemeenteleden voor. Het is een ‘Alles-is-Anders-Pinksterdienst’.

Met Pinksteren vieren wij dat het Christelijk geloven een aanvang heeft genomen.
Geloven is een werkwoord dat aangeeft dat het Christelijk geloof steeds weer opnieuw moet worden beschreven. Toen de organisatie voor dat geloven werd ingericht, de Kerk, werden die beschrijvingen vastgelegd in geloofsbelijdenissen van het “Algemeen Onbetwijfeld Christelijk Geloof”! Durfde je daarvan af te wijken dan werd je gemarteld om weer in de pas te lopen, in de ban gedaan of vermoord of werd getracht je uit de organisatie te zetten zoals onlangs getracht is met Klaas Hendriks. Meester Eckhart (1260–1328) was zo’n uit-de-pas-loper. Aan hem wordt Pinksterzondag aandacht besteed. Overigens werd, na zijn dood, door de kerkelijke organisatie direct verboden om zijn werk nog te bestuderen.
De dienst is voorbereid door enkel gemeenteleden omdat bij het Open Pastoraat “Geloven” centraal staat.

In onze diensten in de Harmonie worden nog geen bezoekers ontvangen.
Ook is er nog geen mogelijkheid om door bijvoorbeeld vier gemeenteleden de liederen te laten zingen.

De dienst wordt uitgezonden vanaf 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep en YouTube.