In de dienst van 24 januari gaat ds. Hans Bouma voor.

Thema: GEBOREN VOOR HET LICHT
(Het verhaal van de blindgeborene)
Hans Bouma, verhaal en poëzie – Siebren Zwaan, piano

Over de blindgeborene, die blinde man uit Johannes 9 die door Jezus uit alle duisternis naar het licht wordt getild, kun je een preek houden, maar je kunt hem ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst.
Met als titel Geboren voor het licht, vertelt hij, vijfenhalf jaar na zijn genezing, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even spannend als bevrijdend verhaal waaraan Siebren Zwaan muzikaal meewerkt.

Het verhaal van de blindgeborene wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage: Zo valt er te leven.