In deze dienst gaat ds. Christiaan Donner uit Den Haag voor.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

Christiaan schreef ons:
Op zondag 24 mei mag ik weer eens ‘in jullie midden’ zijn. Hoe dat gaat moet ik nog helemaal uitvogelen. Komt vast goed.
We gaan hoe dan ook liederen laten klinken (0h, ik heb een mooie gevonden, die zo goed bij jullie als OP past!).
We lezen uit de Bijbel netjes volgens het Oecumenische leesrooster (want zelf wat bedenken, leidt nergens toe).
Uit Exodus 23 heel actuele en concrete aanbevelingen wat te doen. En op deze ‘lege’ zondag (Jezus is naar zijn Vader vertrokken en de Geest is nog niet gegeven) luisteren we naar hoe Jezus voor mensen bidt, uit Johannes 17.

Intussen ben ik heel druk in de Lukaskerk, waar we elke week vieren met eerst 10, nu 22 mensen op gepaste afstand. Waar we een tijdelijke beamer hebben, waar ik de presentaties voor maak; nogal een klus. En ik klus, zoals zovelen, in ons eeuwenoude huis, eindelijk. Vandaar die foto.

 

De bijdrage voor de collectes kun je overmaken naar:

1e collecte voor het werk van de diaconie: met een gift steun je het werk van het Wereld Diaconaat om nieuwe kansen voor straatmeisjes te creëren. Dit doel is aangedragen door één van onze gemeenteleden.
Voor meer informatie kun je kijken op de website van Kerk in Aktie.
NL 59 RABO 0155 893998 tnv J.W.van Zuijdam, Diak. Prot. gem. Gorinchem.
Vermeld aub voor welk doel het bedrag is. Wanneer u het bedrag tevens mailt naar Joop van Zuijdam ([email protected]), dan kan Joop bij houden hoeveel er overgemaakt is voor welk doel.

2e collecte voor het werk van de kerkrentmeestersde kosten die gemaakt worden voor onderhoud aan de kerkgebouwen en de salarissen.
NL72 RABO 0373 7200 68 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Gorinchem.

3e collecte voor de wijkkas: vanuit de wijkkas worden allerlei kosten betaald zoals het afdrukken van de liturgie, kosten die gemaakt worden door de jeugd, koffie, kaarsen, pianist.
NL07 SNSB 0813 9214 06 t.n.v. Hervormde Gemeente Gorinchem Open Pastoraat.