In deze Alles-is-Anders-dienst gaan gemeenteleden voor.

Er wordt afscheid genomen van 3 ambtsdragers.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 10:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.