In deze dienst gaat voor mw. G. Siertsema uit Amstelveen.

De Harmonie biedt ruimte aan 20 gemeenteleden per dienst. Aanmelding en registratie van de aanwezigen is verplicht.
Meld je aan bij: Welkom in de dienst.
Gemeentezang is niet mogelijk, wel kunnen de liederen door hooguit 4 zangers ten gehore worden gebracht.
Het gebruik van een mondkapje in de Harmonie wordt geadviseerd.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

Bettine schreef ons:
Menigeen heeft het gevoel historische tijden te beleven, met alle bijbehorende spanning. De Amerikaanse presidentsverkiezingen en wat daarop zal volgen, natuurlijk de Corona-crisis, waarvan we niet weten hoe lang die nog zal duren en hoe vaak die zich met andere virussen nog zal herhalen, de klimaatcrisis, waarvan de ernst maar mondjesmaat tot ons lijkt door te dringen, maar waarvan de gevolgen minstens zo ingrijpend zijn als van die andere twee ontwikkelingen. Nee, het is niet per se leuk om in ‘historische tijden’ te leven.
Op zoek naar houvast zoeken we naar voorbeelden of parallellen in de geschiedenis om daarvan te leren: hoe het politiek mis ging in de jaren dertig in Duitsland, de pestepidemie in de Middeleeuwen… Maar kunnen wij ooit wel iets leren van de geschiedenis? Psalm 78 denkt van wel, maar zijn historische overzicht is net een beetje anders dan in een traditioneel geschiedenisboek.

Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan de VU. Na haar afstuderen in 1983 werkte zij onder andere voor de gemeenteraad van Amsterdam en op de bestuursafdeling van de VU. In 1990 werd ze studiesecretaris voor Leerhuis en Viering bij het Bezinningscentrum van de VU, later het Blaise Pascal Instituut geheten. Ze organiseerde maandelijkse leerhuizen waarin nieuwe theologische inzichten aan de orde kwamen en waarbij aan het thema ook op experimenteel-liturgische wijze vorm werd gegeven.

Vanaf 2000 deed zij daarnaast onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken en memoires over de concentratiekampen. Wat voor gods- en mensbeeld hielden de schrijvers erop na, en hoe werd die visie beïnvloed door hun kampervaring? In 2007 promoveerde zij bij prof.dr. J.D.F. van Halsema en prof.dr. A. van Harskamp op de studie Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen, uitgegeven door Skandalon te Vught.

Bettine Siertsema is lid van de redactie van Interpretatie, een tijdschrift voor bijbelse theologie, en maakte deel uit van de werkgroep Nieuwe Nederlandse liederen, die advies uitbracht aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied over de samenstelling van het nieuwe liedboek van de PKN. Zij geeft regelmatig lezingen over haar promotieonderzoek, Holocaustliteratuur in bredere zin en Nederlandse poëzie.

Bettine Siertsema gaat sinds 1985 twee- tot driemaal per jaar voor in de Ekklesia Amsterdam. Zij is getrouwd en heeft drie volwassen zonen.
Bettine Siertsema is docent aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Zij is verbonden aan de Ecclesia Amsterdam en is een regelmatige gastvoorganger in het Open Pastoraat.