In de dienst op 26 april gaat de heer G. Swüste voor.

De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.

Inleiding op de dienst:
Vrede en alle goeds wens ik u,
ook nu we niet hier in de Harmonie bij elkaar kunnen zijn,
maar ieder thuis, misschien alleen thuis.
Ondanks alles zijn we dit uur toch samen,
we lezen samen, luisteren naar de lezingen uit de Schrift,
en we bidden samen.
Het zijn vreemde tijden, maar het is toch mooi dat we zo samen kunnen vieren.

Ik wil ook de kinderen welkom heten.
Voor jullie is het ook raar
om niet met andere kinderen naar je eigen nevendienst te kunnen gaan.
Ik zal vertellen waar het vandaag hier over gaat.
Misschien kun je daar zelf iets over gaan tekenen of lezen,
of gewoon blijven luisteren.
We lezen over de Tuin van Eden, helemaal in het begin van de Bijbel
en over de Stad van God, helemaal aan het einde van de Bijbel.
Dat zijn twee verhalen die al eeuwenlang worden doorverteld
en mensen vinden dat prachtige verhalen.
En dat komt omdat het eigenlijk verhalen van alle tijden zijn.
Die verhalen zeggen ons:
de wereld is goed en wij kunnen van deze wereld een plek maken
waar vrede is en waar iedereen er mag zijn.
Die twee verhalen zeggen ons:
probeer het maar, help er maar aan mee
om van deze wereld en van dit leven iets moois te maken.
Doe het samen met anderen en probeer het ook als het soms een beetje tegen zit.
Bijvoorbeeld zoals in deze tijd.
Lang geleden heeft de profeet Jesaia gezegd:
als je het echt probeert om er iets goeds van te maken,
dan voel je dat het goede eigenlijk al begonnen is.
Laten we daar dit uur proberen bij stil te staan.