ds. R. van Waarde uit Woerden gaat voor in deze dienst.

Het thema van de dienst is: met andere ogen zien.
Als we met mensen omgaan, hebben we al allerlei beelden en verwachtingen. We zien en beoordelen anderen automatisch, vaak vanuit ideeën die in de samenleving heersen. Zo werken onze ogen en onze gedachten nu eenmaal. Wat is er voor nodig om open te staan voor elkaar en anders te gaan zien?

Ik ben studentenpredikant in Leiden, heb gewerkt in het kerk- en buurtwerk in Rotterdam-Zuid. Daar heeft de omgang met mensen in kwetsbare omstandigheden indruk op me gemaakt, en daarom heb ik een promotieonderzoek naar de spiritualiteit van wederkerige ontmoetingen gedaan.

Pastorale verleent medewerking aan de dienst.
Er is kindernevendienst en een bijeenkomst van de Tieners van het Open Pastoraat (TOP).