In deze dienst, 1e zondag van advent, gaat mw. Sia Hollemans voor.

Pastorale zal haar medewerking verlenen aan de dienst.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 9:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.