De opname van deze dienst wordt gedaan de heer Gert Mesch uit Giessenburg.

Komende zondag staat ‘lach’ centraal. Van alle woorden die gebruikt worden in het lied van Ramses Shaffy in deze veertigdagentijd is ‘lach’ het meest controversiële. Bij veertigdagentijd wordt eerder gedacht aan inkeer, bewustwording, woestijnervaring. En het kan lijken dat lachen het tegenovergestelde is. Met de crisis van het coronavirus lijkt het thema nog minder passend in deze tijd. Of wordt het de insteek van Prediker: “er is tijd om te huilen en een tijd om te lachten, een tijd om verdriet te hebben en een tijd om te dansen”.
Hoe waar en wijs deze woorden ook zijn, misschien is een andere manier om over het thema ‘lachen’ na te denken. Kunnen we de kern van de boodschap van Jezus ‘de zaligsprekingen’ niet zien zonder vooroordelen, op een nieuwe manier. En echt tot ons door laten dringen en de ‘dwaasheid’ die daar verwoord wordt serieus nemen. Machthebbers lachen om de onrealistische inhoud, maar diegene die genoemd worden in de zaligsprekingen zullen uiteindelijk lachen omdat zij gezien worden erkend en gekend. De boodschap en het leven van Jezus is zo anders, zo radicaal, het gooit de hele maatschappij ondersteboven. Kunnen wij daar juist op dit moment iets van leren, aan welke kant staan wij als we de zaligsprekingen horen. Profeten leken soms wel eens de narren van hun tijd, die de waarheid soms op spottende humoristische wijze konden ventileren. Durven wij dat bij Jezus ook onder ogen te durven zien.

Gedurende deze 40-dagen tijd ondersteunen we projecten van Kerk in Actie. Het thema is dit jaar ‘Sta op’.
Ons streefbedrag is net als vorig jaar € 1.800,00. Misschien een beetje ambitieus nu we niet meer bij elkaar komen. Toch hopen we dat de traditionele vaas met Pasen weer overstroomt.
De vaas werd deze zondag gevuld tot € 469,60.
Maak je een wekelijkse bijdrage over, om er voor te zorgen dat we het streefbedrag halen? Je kunt overmaken naar rekening NL 59 RABO 0155 893998 tnv J.W.van Zuijdam, Diak.Prot.Gem.Gorinchem.

Voor de 2e collecte kun je geld overmaken naar het algemene nummer van de Protestantse gemeente Gorinchem: NL72 RABO 0373 7200 68 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Gorinchem.

Voor de 3e collecte kun je geld overmaken naar NL07 SNSB 0813 9214 06 t.n.v. Wijkkas OP.