In de Pinksterdienst gaat ds. Christiaan Donner uit Den Haag voor.

 

De collecte doelen:
de 1e collecte is voor The Make a Wish Foundation
de 2e collecte is de pinksterzendingscollecte
de 3e collecte is voor de wijkkas.

Voor de eerste collecte is een filmpje gemaakt door de tieners, die dit collecte doel aangedragen hebben. Het filmpje wordt verstuurd via de nieuwsbrief.
De dienst wordt uitgezonden om 10:00 uur en is te beluisteren via de Kerkomroep.