In de dienst op 4 oktober gaat de heer Gert Mesch uit Giessenburg voor.

Gert schreef ons:
Als eerste vind ik het weer fijn om ‘in te mogen vallen’ als voorganger in de dienst. Het was op 29 maart de laatste keer dat ik voorging, aan het begin van de lockdown en de eerste keer dat er maar drie mensen aanwezig waren in de Harmonie. Intussen mogen er wel weer meer mensen aanwezig zijn, maar blijft het corona virus ons in een redelijke greep houden.

Voor de dienst van 4 oktober ben ik uitgegaan van het oecumenisch leesrooster. En daar staat de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters centraal. Een lastig verhaal van Jezus, door de geschiedenis vaak misbruikt voor allerlei doeleinden. Zeker door het christendom die, mede vanwege deze gelijkenis, dacht dat ze de plaats van het Jodendom in konden nemen, met alle gevolgen van dien. Het is duidelijk na Auschwitz dat deze zienswijze niet meer mogelijk is. Maar wat zegt deze gelijkenis ons nog? Kunnen wij er iets mee? Kunnen wij er ook iets mee dat Jezus altijd verhalenderwijs rondtrek en leerde? Kunnen we daar ook vandaag iets van leren, zeker ook als Open Pastoraat in moeilijke tijden? Wat zegt het over leiderschap en dienstbaarheid? Genoeg om over na te denken!
Het thema zal zijn: ‘Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.’