Op de tweede zondag van Advent gaat de heer Gert Mesch uit Giessenburg voor.

Op 5 december is het tweede advent. Het thema van deze adventsperiode is (over)leven. Een intrigerend thema, zeker in deze tijd. Zijn we enkel aan het overleven in de maatschappij, gemeente of persoonlijk of komen we nog aan ‘leven’ toe.
Afgelopen zondag werd duidelijk in de dienst van Sia Hollemans dat het goed is om je eerst te bezinnen, tijd en afstand te nemen, durven reflecteren op het eigen bestaan.
Op de 2e en 4e zondag kijken we naar twee bijbelse personen, hoe zij zich verhouden met overleven. In de 2e dienst is dat Zacharia en de 4e dienst Maria. Personen en verhalen die echt bij advent horen. Tussen die diensten zal Onno Albada het thema overleven toepassen op onze eigen gemeente.
Komende zondag volgen we Zacharia, priester in een tijd van bezetting. Wat te doen in zo’n tijd, voor welke strategie wordt er gekozen. Zacharia lijkt in bepaalde berusting te overleven. Zonder veel hoop en verwachting leidt hij zijn leven. Op zich een begrijpelijke houding en ook niet af te keuren. Maar advent is vooral een tijd van verwachting en hoop, zodat het leven van Zacharia een bepaalde wending krijgt.
Door het verhaal van verschillende kanten te belichten, kunnen we er misschien iets uit halen voor onze tijd en eigen bestaan.
In de dienst wordt ook een alternatief Agape moment gevierd, een maaltijd is vanzelfsprekend niet mogelijk. Maar net als voorgaande keren is er gekozen voor een samenbindende activiteit.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen.
De dienst wordt ook uitgezonden vanaf 9:00 uur via de Kerkomroep en YouTube.