In de dienst van 7 maart gaat dhr. G. Swüste (Amsterdam) voor.

Het thema van de dienst is: Bouwen aan een huis.
In het evangelie van Johannes lezen we hoe Jezus in de tempel van Jeruzalem ‘grote schoonmaak’ houdt, want met al die handel en drukte is dit niet het huis van God. Vertelt dat verhaal in feite ook hoe wij ons huis kunnen inrichten? En ook hoe dat moet in een tijd dat we misschien meer aan huis gebonden zijn dan ons lief is?

lezing: Exodus 20:1-6 en Johannes 2: 13-16