Nu we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, is het fijn als je de collectebijdrage over wilt maken. Want ondanks dat we niet bij elkaar komen, zijn er wel kosten die we maken.
Extra voordeel is dat de gift aftrekbaar is!

 

1e collecte voor het werk van de diaconie.
NL 59 RABO 0155 893998 tnv Diak.Prot.Gem.Gorinchem.
Vermeld aub voor welk doel het bedrag is.

2e collecte voor het werk van de kerkrentmeesters.
NL72 RABO 0373 7200 68 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Gorinchem.

Tijdens de zomerdiensten is er geen 3e collecte.