Nu we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, is het fijn als je de collectebijdrage over wilt maken. Want ondanks dat we niet bij elkaar komen, zijn er wel kosten.
Extra voordeel is dat de gift aftrekbaar is!

 

 

1e collecte voor het werk van de diaconie,
NL 59 RABO 0155 893998 t.n.v. Diak.Prot.Gem.Gorinchem

Lukt het niet met de QR-code kun je gebruik maken van deze link
Het bedrag dat je overmaakt is bestemd voor het collectedoel van de week waarin je het overmaakt.

 

 

CvK PGG rekening2e collecte voor het werk van de kerkrentmeesters.
NL 72 RABO 0373 720068 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Gorinchem

Het bedrag dat je overmaakt is bestemd voor het collectedoel van de week waarin je het overmaakt.

 

 

 

3e collecte is voor de wijkkas:
NL07 SNSB 0813 921406 t.n.v. Hervormde Gemeente Gorinchem Open Pastoraat

Lukt het niet met de QR-code kun je gebruik maken van deze link
Het bedrag dat je overmaakt is bestemd voor het collectedoel van de week waarin je het overmaakt.

U kunt deze ook gebruiken om te betalen voor de koffie!