Nu we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, is het fijn als je de collectebijdrage over wilt maken.
Want ondanks dat we niet bij elkaar komen, zijn er wel kosten die we maken.
Extra voordeel is dat de gift aftrekbaar is!

De bijdrage voor de collectes kun je overmaken naar:
1e collecte voor het werk van de diaconie: om bijvoorbeeld voor de bloemen die naar gemeenteleden gaan en het mogelijk maken van de kerkradio.
NL 59 RABO 0155 893998 tnv J.W.van Zuijdam, Diak. Prot. gem. Gorinchem. 
Vermeld aub voor welk doel het bedrag is. Wanneer u het bedrag tevens mailt naar Joop van Zuijdam (j.van.zuijdam@casema.nl), dan kan Joop bij houden hoeveel er overgemaakt is voor welk doel.

2e collecte voor het werk van de kerkrentmeesters: de kosten die gemaakt worden voor onderhoud aan de kerkgebouwen en de salarissen.
NL72 RABO 0373 7200 68 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Gorinchem.

3e collecte voor de wijkkas: vanuit de wijkkas worden allerlei kosten betaald zoals het afdrukken van de liturgie, kosten die gemaakt worden door de jeugd, koffie, kaarsen, pianist.
NL07 SNSB 0813 9214 06 t.n.v. Hervormde Gemeente Gorinchem Open Pastoraat.