Een netwerk van liefde

door Patrik Scherrer

Achter een meer dan levensgrote barokke crucifix reikt een netvormige sculptuur van goud tot bijna aan het plafond. Dit transparante moderne retabel (schilderij of ander kunstwerk boven achter een altaar) verrijst achter het altaar in het koor van de katholieke parochiekerk St. Laurentius in Mühldorf am Inn in Beieren. Het verbindt het sacrament van de eucharistieviering met het daarboven hangende kruis. Het vormt ook de schakel tussen het halfcirkelvormige altaar dat van de vloer oprijst en de van boven komende koorbogen en de plafondschilderingen in de gepleisterde gewelven. De netsculptuur bestaat uit een onregelmatig web van verbindingen. Het licht van het achterliggende barokke koorvenster straalt er doorheen, zodat er een heldere nimbus rond de gekruisigde ontstaat.

De netsculptuur draagt veel mogelijkheden voor contemplatie en betekenis in zich. Ze kan ons doen denken aan een visnet en aan de roeping van de eerste discipelen, die vissers waren. Ze hadden juist hun netten uitgegooid toen Jezus riep: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken’ (Marcus 1:17). Het net kan ook associaties oproepen met de verhalen over de wonderbaarlijke visvangst, toen de discipelen aangespoord door Jezus nog eens hun netten uitwierpen ondanks de vele vergeefse pogingen in de voorbije nacht – waarna ze een geweldige vangst binnenhaalden (Lucas 5:1-11, Johannes 21:1-14). Zo vormt dit retabel een voortdurende uitnodiging om Jezus te volgen. Het visualiseert de taak van alle gelovigen om vissers van mensen te zijn, zich aan het welzijn van de mensheid te wijden en hen enthousiast te maken voor God.Qua vorm staat de netconstructie in verbinding met de plooien in Jezus’ lendendoek. Het net vormt verder als het ware een heilig gebied dat van Jezus uitstraalt, voortkomend uit het licht dat hem omgeeft. Het vormt een ‘heilige gloed’ die de weg wijst van verlichting naar actieve inzet. Het is een transparant proces, waarin knopen en verbindingen een belangrijke rol spelen. Het beeld van het net verheldert Jezus’ opdracht om in onze tijd ‘netwerkers’ te zijn (zoals hij was in zijn tijd), maatschappelijke nettenmakers, werkend aan een ondersteunende, stabiele structuur voor alle mensen.

De grote netsculptuur biedt een oneindig aantal verbindingspunten voor alle zoekers naar zin en steun. Juist de verbindingen tussen afzonderlijke ‘knopen’ bieden een perfect houvast om jezelf in een noodsituatie aan op te trekken of vast te houden. Het net laat zich zien als een levenslijn voor allen die verloren en hulpeloos zijn en daarnaast ook als een geestelijke klimwand, waarbij de genade en de liefde van Jezus van groot belang zijn.

Het net vormt een beeld van de liefde die van Jezus uitgaat. De afzonderlijke lijnen van het net zijn als armen die elkaar vasthouden, ze vormen een netwerk dat zowel als voorbeeld fungeert als bemoediging biedt. Jezus is zowel het brandpunt als het vertrekpunt van dit netwerk van liefde.

******