De wijkkerkenraad van het Open Pastoraat trekt zich het lot van de vele vluchtelingen in de wereld aan. Aan de vooravond van de Vredesweek 2015 heeft de wijkkerkenraad de verbinding gezocht met religieuze genootschappen en kerken in Gorinchem om een gezamenlijk geluid te laten horen in dit vraagstuk. Dit is uitgewerkt in onderstaand manifest.

Manifest

Wij staan naast vluchtelingen!

Opnieuw zijn wij geschokt doordat vele mannen, vrouwen en kinderen in de afgelopen weken hun leven hebben verloren op de Middellandse, de Egeïsche Zee en op het vasteland van Europa. Eerder verloren al 17.000 mensen hun leven toen ze hun toevlucht zochten in Europa, vaak vluchtend uit situaties van tomeloos geweld. We zijn ontzet door het feit dat er zoveel dodelijke slachtoffers te betreuren zijn; het vervult ons met droefheid en ontzetting.

Maar droefheid en ontzetting alleen zijn niet voldoende! We zien het als onze plicht om als kerken, religieuze gemeenschappen, politieke partijen en samenleving naast deze vluchtelingen te gaan staan en ze te helpen.

Concreet:

 • wij roepen onze eigen leden en de samenleving van Gorinchem op het werk van hulpinstanties (waaronder Kerk in Actie, VluchtelingenWerk Nederland en het Rode Kruis) financieel te steunen;
 • wij roepen onze eigen leden en de samenleving van Gorinchem op het werk van VluchtelingenWerk in Gorinchem te ondersteunen door als vrijwilliger een helpende hand te bieden bij praktische zaken (klussen, boodschappen doen, inrichten van woningen) of bij het begeleiden van vluchtelingen;
 • wij roepen de Gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Gorinchem op om de toezeggingen van 8 september jl. om te zetten in concrete acties en te helpen bij het huisvestingsprobleem van vluchtelingen in Nederland. Wij willen actief bestuurlijk en met ‘handen in het veld’ bijdragen aan de realisatie van opvang en de begeleiding van deze mensen.

Wij doen, allen vanuit onze eigen (geloofs)overtuiging een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.

 

Mede namens,

 • Protestantse wijkgemeente Grote Kerk
 • VEG Gorinchem ‘De Ontmoetingskerk’
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 • CGK Immanuëlkerk
 • Leger des Heils Gorinchem
 • D66 Gorinchem
 • PvdA Gorinchem
 • GroenLinks Gorinchem
 • Volle Evangelie Gemeente Sion
 • Vrije Evangelische Gemeente de Bron

 

Protestantse wijkgemeente Open Pastoraat,

Wouter Voshol                                   Ds. Kirsten Slettenaar
Voorzitter wijkkerkenraad            Predikant